Jenže každý, kdo požaduje náhradu nemajetkové újmy – ať už kvůli jakémukoli zásahu do svých práv – nemá to štěstí, aby v jeho prospěch rozhodl ministr. Většinu žalobců čekají vleklé soudní tahanice s předem nejasným koncem.

Rozhodovací praxe českých soudů v oblasti odškodňování za nemajetkovou újmu totiž není sjednocená a předvídatelná ani čtyři roky poté, co začal platit nový Občanský zákoník. V českém právním systému stále neexistuje jednoznačný metodický postup či standardizovaná technika, kterou by mohla být nemajetková újma vyčíslena.

Více o odškodnění 60 klientů H-Systemu:

„S ohledem na absenci ekonomicky zdůvodnitelného, racionálního a zpětně přezkoumatelného postupu posuzují soudy tyto záležitosti v kontextu minulých judikátů a obecných zásad slušnosti,“ říká partner české poradenské společnosti Apogeo Pavel Tůma.

„Většinou je implicitně posuzována relace poškození osobní cti a ceny lidského života pro pozůstalé pohybující se v relativně ustálené judikatuře na úrovni okolo 240 až 500 tisíc korun,“ doplňuje Petr Novák ze znaleckého ústavu Apogeo Esteem.

Zároveň upozorňuje, že se oproti dřívější dlouholeté justiční praxi mnoho nezměnilo „Dříve to podle tabulkových hodnot bylo kolem 240 tisíc korun,“ připomíná Novák.

Spor spisovatele s bulvárem

Oba společně poslední dva roky intenzivně pracovali na metodice, která by tuto nejednotnost a nepředvídatelnost pomohla odstranit. Nyní s ní budou seznamovat odbornou veřejnost prostřednictvím Justiční akademie.

„Pro lepší představu, jak by mohla tato metodika v praxi fungovat, jsme zpracovali případovou studii vycházející z reálného sporu známého českého spisovatele s bulvárním deníkem,“ popisuje Tůma.

Autor, který byl v tisku neprávem obviněn z milostného románku se studentkou, požadoval jako náhradu újmy pět milionů korun. Městský soud v Praze mu ale přiřkl jen 50 tisíc, odvolací Vrchní soud částku sice zvýšil, stále však činila pouze 200 tisíc. Ústavní soud pak označil i tuto sumu za nepřiměřeně nízkou.

„Pro kvantifikaci vzniklé nemajetkové újmy jsme použili metodiku založenou na ekonomicky zdůvodnitelné a racionální paralele lidské osobnosti s duševním vlastnictvím, a to na bázi analogie s licenčním poplatkem využívající čistě tržních dat s možností zpětné přezkoumatelnosti,“ vysvětluje Novák.

Podle metodiky Apogeo Esteem se výše částky, která by odpovídala intenzitě zásahu do spisovatelových práv, pohybuje mezi 2 974 000 - 3 966 000 korun.