Hodnocení toho, koho by Češi preferovali za souseda, se podle STEM v meziročním srovnání v podstatě nezměnilo.

Průzkum zjistil, že ve vztahu k cizím státním příslušníkům je česká veřejnost rozdělena - zhruba polovina je přesvědčena o tom, že občané ČR nemají vůči cizincům předsudky, druhá polovina má opačný názor.

Z průzkumu vyplynulo, že Slováka by za souseda přijalo velmi dobře a bez problémů 93 procent, Angličana 79 procent, Francouze 75 procent, Američana 73 procent, Němce a Žida shodně 63 procent a volyňského nebo kazašského Čecha 50 procent lidí. Obyvatele bývalé Jugoslávie by za souseda velmi dobře a bez problémů sneslo 42 procent, Rusa 36 procent, Vietnamce 27 procent a Číňana 26 procent lidí.

Nejhůře v tomto hodnocení dopadli Romové - za souseda by je velmi dobře a bez problémů nesla jen desetina dotázaných. Za zcela nepřijatelné by to pokládalo 40 procent dotázaných, dalších 26 procent by to neslo těžce a 24 procentům by to nebylo příjemné. Z dlouhodobých údajů plyne, že v posledních dvou letech se ze 32 na 40 procent zvýšil podíl lidí, pro něž jsou Romové jako sousedi zcela nepřijatelní. Podle analytiků STEM je otázkou, zda lze tuto změnu přičíst "intenzivnější medializaci" romské problematiky v posledních měsících.

V červnu 2001 považovalo za zcela nepřijatelné mít Roma za souseda 36 procent, v letech 2005 a 2006 to bylo shodně 32 procent a letos v dubnu 40 procent dotázaných. Ve stejném období naopak klesal podíl těch, kteří by Roma jako souseda nesli velmi dobře a bez problémů - v roce 2001 a 2005 bylo takových lidí 13 procent, před rokem 11 procent a letos deset procent.

Dlouhodobé průzkumy ukazují, že vztah Čechů k jednotlivým národům a etnikům je od roku 2001 poměrně stabilní a příliš se nemění. Výrazněji se změnil jen postoj k Arabům. Po teroristickém útoku na budovy Světového obchodního centra v New Yorku v září 2001 a následné válce proti terorismu vstřícnost vůči Arabům poklesla, v posledním roce se ale situace ustálila a zhruba pětina respondentů říká, že k nim má bezproblémový vztah.

Průzkum dále zjistil, že 53 procent lidí spíše a určitě souhlasí s názorem, že česká veřejnost přistupuje k cizím státním příslušníkům s pobytem v ČR bez předsudků a zaujatosti. S tímto názorem spíše a určitě nesouhlasí 47 procent lidí.