Celkově se do soutěže přihlásilo 220 starostů, kteří museli splňovat předem dané podmínky.

Přísná kritéria

Komise porovnávala nominované starosty podle přísných kritérií, mezi které patřily například komunikace s občany a jejich zapojování do rozhodování o veřejných záležitostech, péče o život obce, aktivní spolupráce s místními spolky či inovativní přístup k vedení obce.

„Je dobře, že se ocenění dočkají lidé, kteří věnují i svůj volný čas pro dobro své obce. Jsem proto velice rád, že Poštovní spořitelna právě takové starosty a fungování malých obcí podporuje,“ vysvětlil ombudsman Poštovní spořitelny Martin Kovář.

Do pětice finálových kandidátů o titul nejlepšího starosty obce do 2000 obyvatel se probojovali Vladislava Moravčíková (Oplany, Středočeský kraj), Ondřej Feber (Stonava, Moravskoslezský kraj), Petr Gazdík (Suchá Loz, Zlínský kraj), Milan Kazda (Kněžice u Městce Králové) a Karel Petráň (Svojšín, Plzeňský kraj).

Návštěva v obci

Sedmičlená hodnotící komise, složená ze zástupců veřejné sféry, neziskového sektoru, médií, Nadace VIA a Poštovní spořitelny v těchto dnech osobně navštíví obce, v jejichž čele stojí nominovaní starostové.

„Je důležité, aby si členové komise na vlastní oči prohlédli obec, kterou finalisté spravují, seznámili se osobně s nominovanými starosty a starostkami a posoudili jejich práci a vliv na fungování obce,“ říká Jiří Bárta, ředitel Nadace VIA.

Jméno vítěze bude známo ve druhé polovině tohoto měsíce. (kaz)