Po přečtení manuálu jeho optimismus vyprchal: „Nyní už nejde jen o nějakou SOČ, ale o systematickou likvidaci desítky let budovaného systému péče o talentovanou mládež. Bohužel to může mít nedozírné následky, protože z různých olympiád a jiných soutěží se rekrutovali nejen následní reprezentanti pro mezinárodní soutěže, ale také to byla výborná a léty prověřená cesta pro výchovu mladých vědců. Přes program Excelence se navíc dostaly peníze za umístění žáků přímo do škol, které tak měly nejen motivaci podporovat učitele a studenty, aby se zapojovali do soutěží, ale i finanční přilepšení.“

Finance se krátit nebudou 

Na Twitteru se objevila řada reakcí, například Malý vědec napsal: „Ministr školství kolegovi potvrdil, že letos nedá na soutěže pro talentované děti ani korunu. Prý si je ale mohou sami udělat distančně. Měly začít za měsíc, ale ani se neobtěžovali nám dát vědět.“

Šéf resortu Robert Plaga (ANO) na podobnou kritiku pirátského poslance Ondřeje Profanta ve středu ve sněmovně reagoval a postup ministerstva obhajoval: „Celostátní kola nebudou vyhlašována, ale prostředky na letos konané soutěže vypláceny budou, s krácením prostředků na rok 2021 se nepočítá.“ Dodal, že v okamžiku, kdy není jasný vývoj epidemiologické situace, nedává smysl vyhlašování z centrální úrovně, které musí být do konce srpna. „Ubezpečuji vás však, že pokud cesta podpory nebude formou soutěží, budeme peníze do nadaných žáků směřovat jinak,“ řekl Plaga.

Významní signatáři

Téměř tisíc učitelů a žáků, profesorů či akademických funkcionářů jeho slib ale nepřesvědčil. Podepsali se pod otevřený dopis, v němž ministra Plagu vyzývají, aby své rozhodnutí přehodnotil: „Uvědomujeme si, že současná situace je náročná a uznáváme nutnost zvýšené opatrnosti. Soutěže ale prokazatelně hrají zásadní roli při vzdělávání. A my jsme přesvědčeni, že i za stávající situace lze najít bezpečný způsob, jak je pořádat.“

Připomínají, že mnohé vysoké školy zohledňují úspěchy v soutěžích ve svých přijímacích řízeních, některé přijímají úspěšné řešitele celostátních kol bez přijímacích zkoušek či jim dokonce poskytují výrazná stipendia během jejich studia. Čeští studenti také pravidelně obsazují nejvyšší příčky v mezinárodních kláních.

Příkladem může být vítěz celosvětové chemické olympiády Adam Přáda, který je nyní doktorandem na univerzitě v Cambridge a patří k signatářům zmíněného dopisu. Ti zdůrazňují, že během předmětových olympiád se nehromadí víc než desítky studentů a lze při nich zachovávat rozestupy. „Jsme připraveni průběh jednotlivých soutěží přizpůsobit aktuální epidemiologické situaci,“ říkají závěrem.

Třeba to zařídí Andrej 

Existuje ale i jiná cesta než racionální argumenty. Tu připomněl na Twitteru Petr Svoboda: „Když kolem toho bude velký rachot, je tady naděje, že přijde Andrej (Babiš), povšimne si svých občanů a situaci zachrání. A takhle, milé děti, to tady u nás chodí.“