Princip technologie spočívá v přeměně plastů skrze kapalné a plynné uhlovodíky na pyrolýzní olej.

„Pyrolýza odpadního plastu probíhá tak, že se plasty upraví na menší vločky, které se stlačí a bez přístupu vzduchu vstupují do termochemické jednotky. V ní se plast zahřeje na teplotu mezi třemi sty až pěti sty stupni Celsia, při které dochází k chemickým procesům vedoucím k tepelnému rozkladu plastu na uhlovodíky,“ vysvětlil Daniel Maxa z Ústavu udržitelných paliv a zelené chemie při Vysoké škole chemicko-technologické v Praze. Vznikne pyrolýzní plyn, který se kondenzací změní z většiny na pyrolýzní olej.

Poslankyně Klára Dostálová, jednička hnutí ANO ve volbách do Evropského parlamentu říká, že Zelenou dohodu je třeba zpomalit:

Místopředsedkyně sněmovny Klára Dostálová
Zelená dohoda je o lepším životním prostředí, říká poslankyně Dostálová

Technologie zpracuje až devadesát procent vstupního plastového odpadu. Olej je dál využitelný. „Je ho možné bez dalších úprav použít na výrobu plastů. Za den provozu jedna jednotka vyrobí až 15,3 tuny pyrolýzního oleje fungujícího jako zelená náhrada ropy, 0,85 tuny energetického plynu a 0,85 tuny uhlíkatého zbytku,“ přiblížil zakladatel firmy Michal Pivrnec.

Při termochemické recyklaci vzniká i plyn, využitelný k výrobě energie, třeba na provoz pyrolýzní jednotky. Posledním produktem je inertní uhlíkatý zbytek, který z procesu oddělí veškeré pevné části. Využít je lze v gumárenství. Jednotka na termochemickou recyklaci funguje v Moravskoslezském kraji, letos by v Česku měly vzniknout další dva areály. A firma plánuje i expanzi do zahraničí, letos by chtěla stavět i v Rakousku.

Ekologové: Spalovny škodí životnímu prostředí

Od začátku roku ministerstvo životního prostředí povolilo výstavbu tří nových spaloven odpadu (ZEVO) v Opatovicích, Plané nad Lužnicí a Uherském Hradišti. Na možný souhlas čekají další čtyři ZEVO - v Písku, Neratovicích, Příbrami a Českém Krumlově. Důvodem je zejména to, že Česko musí do roku 2030 výrazně snížit skládkování komunálního i využitelných odpadů. A je potřeba je zlikvidovat. „Současná zpracovatelská kapacita čtyř zařízení ZEVO je nedostatečná,“ shrnula analýza ministerstva životního prostředí.

Výrazné omezení používání pesticidů v zemích Evropské unie neprošlo:

Omezení pesticidů europoslanci zamítli
Pesticidy rozdělují Evropu. Jejich omezení nakonec neprošlo

S tím ale nesouhlasí ekologové. Podle nové studie organizace Arnika jsou spalovny výrazným zdrojem znečištění ovzduší dioxiny či furany. A to i přes přísné emisní limity. „Jak mohou být pod kontrolou například emise dioxinů anebo rtuti měřené pouhé dva dny v roce a toxické látky v odpadech ze spaloven používaných jako stavební materiál,“ zmínil vedoucí programu Toxické látky a odpady spolku Arnika Jindřich Petrlík. Arnika také upozorňuje na to, že ani spalovny se kvůli velké kapacitě bez vlastních skládek neobejdou.