Labe je v současné době splavné od Přelouče až do Hamburku, ovšem s radikálním omezením. Na řece na české straně chybí jezy, které by udržely výšku vodní hladiny pro větší lodě. Pro Česko to znamená výstavbu jezu u Děčína. To je totiž nejproblematičtější říční úsek. „Optimalizovaný Plavební stupeň Děčín vybavený všemi ekologickými opatřeními je jediným reálným řešením k zajištění spolehlivé plavby po Labi,“ uvedl již dříve Jan Bukovský z Ředitelství vodních cest ČR.

Výstavbu plavebního stupně dlouhodobě podporují i lodní dopravci. „Splavnění Labe není úlitbou pro rejdaře, nýbrž velmi důležitou součástí mixu dopravní obslužnosti národního hospodářství České republiky a troufám si říci i nezpochybnitelnou a potřebnou částí pro zastavení poklesu životní úrovně obyvatel. Silnice a železnice jsou přetížené. Přímé napojení na námořní přístav je ekonomická výhoda, přímé nakládky a vykládky jsou levnější,“ říká jednatel Evropské vodní dopravy Lukáš Hradský.

Plavební komora zdymadla Hořín
OBRAZEM: Letecké snímky nabízí jedinečné pohledy na vodní díla v okolí Mělníka

Jenže umělé vodní dílo na Labi je téměř dvě desetiletí pomyslným trnem v oku ekologů. Těm se nelíbí zničení chráněné bahnité náplavy na dolním toku v úseku mezi od Střekova po Hřensko s padajícího do biotopu pod označením „3 270“. Nachází se tu totiž vzácný drobnokvět pobřežní, jediný svého druhu v Česku s navázanými ekosystémy.

Ministerstvo dopravy má však nyní k dispozici závěry výzkumu, podle kterého lze lokalitu vytvořit či plošně rozšířit. Odborníci při něm prověřovali i zahraniční zkušenosti. Výsledky výzkumu jsou ale v rozporu se stanoviskem Správy Národního parku České Švýcarsko z roku 2018. Ekologové tehdy možný „přesun“ biotopu označili za nereálný. „Toto vyjádření vycházelo z podkladu čtyř respektovaných českých univerzit a ze dvou stanovisek dvou odborných společností,“ uvedl předseda spolku Děti Země Miroslav Patrik.

Děti Země nyní vyčkávají na dokončení nového projektu odborníků koordinovaného Ostravskou univerzitou. Do konce roku 2023 by měl přinést soubor možných řešení pro zajištění vody v dolní části Labe a současné zachování unikátních biotopů.