Zapojení jedné z moderních alternativní metod do klasické výuky si vzala pod patronát Lucie Rosenkrancová, která už druhý rok učí prvňáčky jako jejich třídní. „Chtěla jsem najít takovou metodu, která by vyhovovala všem dětem. Moje první myšlenka byla, že to bude fungovat na všechny stejně, že to každý hned pochopí a pro všechny to bude jednoduché. To se ale ukázalo jako utopie," přiznala mladá učitelka, která kvůli Sfumatu jezdí na semináře a hledá si různé učební materiály.

Školáci se totiž učí z klasických slabikářů, splývavé čtení jim má sloužit jako možnost, jak si výuku ulehčit. Učí se proto číst slova po slabikách, a zároveň využívají také charakter a melodičnost jednotlivých hlásek.

První slabiku děti takzvaně drží, dokud si neuvědomí, jak správně přečíst tu následující. Například slovo „má-ma" přečtou jako „mmmááámmmaaa". Snaží se přitom pečlivě vyslovovat, využívat intonaci hlasu, mimiku i jakýsi dramatický prožitek.

Osvědčená metoda

„V materiálech, které používám, jsou  příběhy, které začínají na jedno konkrétní písmenko. To se neustále opakuje v různých variantách, třeba O je tam v podobě kruhu či korálků, takže si ho děti lépe zapamatují," říká Lucie Rosenkrancová. „Krásně je to navádí a když si zapamatují, jak dané písmenko vypadá, snadněji se jim pak čte," vysvětluje jednu z výhod Sfumata.

Zároveň ale připouští, že ne každému dítěti metoda splývavého čtení vyhovuje. Například v její současné třídě, kam chodí deset prvňáčků, Sfumato příliš velkou oblibu nezískalo. „Nechce se jim věty, které čtou, vyzpívávat. Raději pořád čtou po slabikách," mrzí mladou učitelku, ale vzápětí přidává i jeden pozitivní příklad. „V loňském roce jsem měla ve třídě Ivanku, a té to šlo krásně. A dneska už čte normálně," je na svou bývalou žačku pyšná.

Další výhodou splývavého čtení je to, že se školáci naučí oddělovat jednotlivá slova. Pokud čtou po slabikách, nedokážou je někdy správně spojit do celých slov a jenom předčítají jednu slabiku za druhou, aniž by vlastně chápali obsah čteného textu.

S tím se Lucie Rosenkrancová také snaží hodně pracovat. Po každých několika větách si s prvňáčky vysvětluje, co právě přečetli a co se v příběhu vlastně odehrálo.