Šikanovala ji totiž spolužačka. Vážný incident se odehrál hned po vánočních prázdninách. Čtvrtého ledna o přestávce útočnice svou oběť fyzicky napadla před celou třídou, což si dokonce někteří natáčeli na mobily. Vedení školy už žákyni vyloučilo ze školy a věc předalo policii.

Mezi žáky se o případu hodně mluví. „Bereme to tak, že je to opravdu vážné. Tu šikanovanou holku odsuzovali za to, že je ze slabší sociální rodiny, nemá správné značkové oblečení, účes a tak,“ řekla jedna ze žákyň, která nechtěla zveřejnit svoje jméno. Redakce Blanenského Deníku jemák dispozici.

„Prý to začalo nějakými dopisy. Pak k ní přišla, dala jí facku a řekla jí, že to ještě bude mít dovršení. A potom to o velké přestávce mělo proběhnout jako v aréně, kluci to natáčeli, další přihlíželi,“ uvedla dále žákyně.

„Informovali nás o tom učitelé. Třídní nám řekl, že kdybychom o něčem podobném věděli, abychom to hned nahlásili,“ dodala. Vedení školy je případem šokováno. „Byl to opravdu šok. nikdy se tady nic takového nevyskytlo. Okamžitě jsme to začali řešit. Projednali jsme to s rodiči napadené dívky a s matkou agresorky, ihned jsme věc předali Policii České republiky, ohlásili jsme to na okresní správu péče o děti. Rodiče napadenou dívku poslali k lékaři,“ uvedla zástupkyně ředitele školy Milada Hudcová.

Incident se odehrál o přestávce ve třídě prvního ročníku učebního oboru kuchař číšník. Ze třídy nikdo nezasáhl a neinformoval žádného z učitelů. „Dozvěděli jsme se to od rodičů napadené dívky,“ doplnila Hudcová. Podle Radoslavy Pospíšilové, která ve škole působí jako metodik sociálně patologických jevů, tak budou následovat tresty i pro další žáky třídy.

„Začali jsme s nimi intenzivně pracovat. Se všemi, i s jejich rodiči, jsme dělali pohovory. Zrovna dnes jsme v rozvrhu měli věnované dvě hodiny práci s tímto kolektivem. Rodiče jsou také pozváni na mimořádné rodičovské sdružení,“ řekla. Policisté případ šetří jako přestupek proti občanskému soužití. „Popraly se mezi sebou dvě žákyně. Vážné zranění tam nebylo, jen nějaké škrábance,“ uvedl okresní policejní ředitel Rostislav Neubauer. Podle Hudcové lékaři dívku nadále sledují. „Pozitivní je, že napadená dívka chce ve škole zůstat. Cítí, že tady má zastání,“ dodala Radoslava Pospíšilová. Policie v loňském roce šetřila ve školách na Blanensku pět případů fyzického napadení.

„Řada případů se na policii určitě nedostane, protože to školy neohlásí,“ dodal Neubauer.

Pro zvětšení infografiky na ni klikněte

 

Metodička prevence blanenské pedagogicko psychologické poradny Radka Ježková radí, jak předcházet šikaně: Rodiče, pozorujte změny v chování svých dětí

Na jedné z boskovických středních škol šetří v těchto dnech policisté případ šikany. Podle Radky Ježkové, která je metodikem prevence v blanenské pedagogicko psychologické poradně, ale tento případ není v okrese ojedinělý. „Šikana je jev, který se vyskytuje na školách a školských zařízeních často. Běžně se vyskytují nižší formy šikany, jako je vyčleňování méně oblíbených dětí z kolektivu, posmívání a nadávky, někdy i nevhodné přezdívky, úmyslné legrácky, intriky a pomluvy,“ uvedla Ježková. Tento stupeň šikany je podle ní velice těžko pozorovatelný, rodiče ale mohou vypozorovat, že se mění chování dítěte. Pokud není takové chování agresorů odhaleno, může šikana přejít ve vyšší stádia. „Projevů šikany, kdy dojde až k fyzickému napadení, není v našem okrese takové množství, ale objevuje se také,“ doplnila.

Co šikanu vyvolá?

Šikanování je projevem, kdy dochází k vychýlení z přijatých norem společenského styku. Je to nemocné – tedy patologické chování. Většinou jde o nepoměr sil mezi agresorem a obětí, to znamená převahu agresora a jeho úmysl a záměr ublížit. To odlišuje šikanu od běžných „chlapeckých šarvátek“. Šikanování je nutno chápat jako poruchu vztahů, nikdy se neděje ve vzduchoprázdnu. Vzniká tam, kde existují ve třídě nezdravé vztahy, kde je silná diferenciace na silné a slabé jedince. Někdy může šikanu neúmyslně podpořit i dospělý – rodič, pedagog, pokud dá „zelenou“ silnějšímu jedinci, který pak začne vykonávat to, co vede k šikaně.

Jaký má šikana dopad do duše šikanovaného?

Každá šikana se odrazí v chování a jednání oběti. Jde o snížené sebevědomí, pocity příkoří, zlosti až zoufalství, strach a často i nedůvěra v to, že jim někdo pomůže. Určitě je dobré s dítětem navštívit nejlépe psychologa, kterýmupomůže se v těchto pocitech vyznat a může poradit jemu samotnému, i rodičům. Ze zkušenosti však vím, že většina dětí a rodičů je uspokojena tím, že je šikana odhalena a vyřešena. Otázkou však je, zdamájasno i šikanovaný.

Dá se ve školách šikaně nějak předcházet?

Určitě se dá šikaně předcházet a já jsem přesvědčena, že se o to také většina pedagogů snaží. Navíc v dnešní době není šikana tabu, ale pedagogové jsou odborně proškoleni a varovné signály znají.

Co mohou udělat rodiče?

Mohou pozorovat, že něco s jejich dítětem není v pořádku. Rodiče jsou největšími odborníky na své dítě a jakékoliv změny by měli okamžitě řešit a prozkoumat, kde je příčina. Mezi varovné signály patří, že dítě přestalo mluvit o škole, uzavírá se ve svém pokoji, méně komunikuje, ztratilo kamarády, zhoršil semu prospěch, přesto že se doma na výuku připravuje a látku umí. Změnilo způsob chování, je posmutnělé, zaražené, straní se. Často se dožaduje návštěvy lékaře, má-li jít do školy. Může mít i neklidný spánek, budí se, vykřikuje ze spaní. Do školy i ze školy chodí oklikami, vrací se s potrhanýmoděvem, chybějímu věci, ale vinu svádí na sebe. Nedokáže vysvětlit zranění, lže. Mohou mu také chybět peníze.

Je na místě vyloučení ze střední školy za šikanu?

Myslím si, že ano. Na tento typ školy už dochází žák z vlastní vůle a je nezbytné, aby respektoval daná pravidla – tedy školní řád. A pokud tak není schopen učinit, je na místě, aby se s ním škola rozloučila.