Jenom v Ústeckém kraji bylo cizineckou policií zadrženo 14 nelegálních migrantů a v jediný den, v pondělí 17. srpna, policisté zadrželi dalších 15 migrantů, uvedla Šárka Poláčkové z ústeckého krajského policejního ředitelství.

Zeptali jsme se ústeckého policejního psychologa Josefa Kováříka jak lze policejní informace interpretovat bez hysterie.
Dnešní migrační vlna má hluboké dějinné pozadí. Řada asijských a afrických států po zhroucení koloniálních říší vznikala tak, aby byly vytvořeny nefunkční celky, kterým se těžko vládne. Tím bývalé koloniální mocnosti měly zaručeno, že proti nim nebudou moci vystupovat v těchto oblastech silné, státní mocí optimálně řízené státy. Rozvrat měly tyto státy již přisouzeny v okamžiku vzniku. Například kurdské území bylo doslova rozsekáno do řady států do Turecka, Sýrie, Iráku a Íránu. Irák je nesourodý slepenec, podobně třeba Libye. Obdobné to je v řadě afrických států. Tato nestabilita dnes eskaluje. Dlouho odborníci na obranu a strategii v Evropě, USA a v NATO si nedokázali dát informace dohromady.

Existuje nějaké psychologické vysvětlení tohoto selhání?
Byla přeceňována nadřazenost technologie a masové západní kultury. Byla přehlížena sunnitská i šíitská opozice vůči západní dominanci. Útoky unesenými dopravními letouny 11. 9. 2001 v USA byly přisuzovány jakési světové chobotnici Al-Kaidě. Přitom Al-Kaida byla jenom jedním z protizápadních symbolů, ne příliš rozsáhlé ozbrojené hnutí. Jedná se spíše o plošný odpor proti našemu západnímu vnímání světa. Islámský stát je také jenom jedním z projevů protizápadních tendencí muslimů. Západní analytici nebyli schopni včas podchytit tento plošný odpor.

Varovné signály

Copak nebyly varovné signály?
Bylo nepřípustné považovat selhání západního angažmá v Afghánistánu a Iráku za druhý a třetí Vietnam, ačkoliv to tak skončilo. Irák je rozvrácen občanskou válkou, v Afghánistánu získávají pomalu ale jistě pozice opět islamisté. Lidé odtamtud utíkají, jako kdysi Vietnamci z Jižního Vietnamu. Z psychologického hlediska to znamená, že velké kulturní a politické celky jako je euroatlantická společnost a jejich obranná struktura NATO není schopna pružně reagovat na změnu situace. Tyto organizační struktury jsou natolik velké a plné protichůdných zájmů, že jejich funkčnost je omezena.

Jak se to projevilo u nás?
Před rokem 2000 panovala masivní iluze, že Evropě nehrozí dlouhodobě žádný konflikt. Po prvotním obsazení Afghánistánu a Iráku vojskem USA se několik let zdálo být vše v pohodě. Vítězila západní dominance. Krach západní vojenské moci přicházel velmi plíživě. Dařilo se proto udržovat zdání, že se nic zvláštního neděje. Proto byla omezována výzbroj české armády, „velmi chytří" lidé omezili významně aparát cizinecké policie. Jiní „chytří lidé" snížili i stavy celníků, úplně zapomněli na jejich výrazné preventivní působení v terénu. Přecházeli jsme na dlouhodobý mír, který ale nenastal.

Co se tedy děje?
Migrační vlna není náhlá. Je důsledkem ověření informací, že Evropa je vojensky, natož politicky, slabá, nejednotná, neschopná reagovat na agresivní jednání nízké intenzity. Vlna migrantů začala sílit předloni a především loni. Muslimský svět zjistil, že si Evropa neumí s migranty poradit, není schopna je zastavit. Proto letos migrační vlna propukla naplno. Nejedná se již o migraci, ale o záplavu. Migrantům byla naočkována vize, že se budou mít v Evropě dobře. Tak tomu nebude. Je to naopak základ pro dlouhodobé nepokoje v evropském prostoru.

Neschopnost se bránit

Proč nepřišla silná migrační vlna dříve?
Zhroucení schopnosti západní euro tlantické politické skupiny kolem NATO prosazovat svou moc přichází postupně. Není náhodou, že roste v muslimských zemích sektářské násilí. Může to vypadat jako spiklenecká teorie, ale mimořádné krutosti Islámského státu jsou prakticky výzvou všem, kteří se nechtějí podrobit primitivní formě násilného islámu, aby utekli, dokud mohou. Proto lidé utíkají nejen z Iráku a Sýrie. Následovalo selhání západního plánu v Libyi. Západní státy pomohly povstalcům zlikvidovat v Libyi diktátora. Jenže, významnou část Libye potom obsadili daleko nebezpečnější a krutější islamisté. A teď je tento prostor dalším nástupištěm pro desítky tisíc migrantů.

Čili jsou migranti záměrně hecováni, aby šli do Evropy?
Logické je, že azylantem je člověk, který uteče za hranice do nejbližší země, přijme tam azyl, a čeká až se situace doma konsoliduje, tedy někdo vyhraje a zklidní situaci. Otázkou je, zda je azylantem člověk, který se přes řadu států doklopýtá až do Německa. Je to ještě azylant, nebo ekonomický uprchlík, zneužívající nálepky azylu? Základním problémem je, že muslimové jako jednotlivci rádi využívají výdobytky západní civilizace. V rámci své většinové společnosti ale musí hodně symbolů západní kultury odmítat. Ale i ekonomický, resp. sociální základ západní společnosti využívají. Zbytek západní kultury a politického řádu ignorují. To je základ pro vytváření dalších cizineckých ghett a militantních skupin v Evropě. To se snaží dnes evropské vlády řešit. Otázkou je, zda není pozdě. Před měsícem ještě německá vláda předpokládala, že letos do SRN přijde kolem půl milionu migrantů. Tento týden je odhad na čísle 800 000 osob.

Jak na to reaguje česká vláda a ministerstvo vnitra?
Myslím, že kritika naší vlády a ministerstva vnitra, že dělá málo proti vlně uprchlíků, není na místě. Plácá se v tom celá Evropa. Nikdo, kromě Maďarska, se zatím nerozhodl k radikálním opatřením, která by byla na místě. Řecko, Itálie ani Maďarsko situaci nezvládají. Dublinská dohoda se v podstatě zhroutila. Naše cizinecká policie pracuje absolutně na doraz. Podle potřeby vypomůžou, když je třeba, i policisté z běžného výkonu služby, ostražitých je i těch něco málo celníků, co ještě zbývá. V současné situaci se nic jiného nedá dělat.

Mírové iluze

Prezident Zeman chce nasadit na hranicích armádu?
Jeho požadavek je racionální, ale doplácíme na mírové iluze. Armáda je poddimenzovaná. Dobrovolné zálohy jsou téměř nulové. Čili v každém kraji s bídou 100 až 200 dobrovolníků. Otázkou ještě je: kolik by dobrovolníků pustili podnikatelé z firem, pokud je potřebují v práci? Nedivím se, že se armáda brání uvolnit vojáky na pomoc policistům. Přitom vzrůstá počet nelegálních migrantů, které zadržíme.

Minulý týden bylo zadrženo na hranicích i ve vnitrozemí 297 migrantů a propuštěno ze zařízení pro zajištění cizinců bylo 93 osob. Politici nás uklidňují, že většina migrantů směřuje do Německa. Není to hloupý argument?
Výhledově pro nás začíná být nebezpečný i německý pláč nad migranty. Z Německa již zazněl hlas, by velmi pomohlo, kdyby ostatní členské země EU začaly přijímat uprchlíky rovným dílem. Německo si přitom za to může samo, protože má podstatně benevolentnější přístup k azylantům než Česko. Nebude trvat dlouho a Německo omezí sociální pomoc migrantům. Pobyt v SRN již nebude pro migranty výhodný. Potom jim bude jedno, zda zůstanou u nás, nebo v SRN, která uzavře migrantům štědřejší kohoutky sociální podpory.

Naivní sny

Nemusím být velký věštec, abych očekával, že 80 % migrantů přijde totálně o své evropské sny a nenajde práci, leda zcela neatraktivní a mizerně placenou?

V televizi 18. srpna na ČT1 hovořil v jednom příspěvku Ahmed, syrský uprchlík: „Chci, aby můj syn a manželka žili na dobrém místě. A já abych měl práci." Tento naivní sen bude znamenat již v blízké budoucnosti několika let velmi nebezpečnou rozbušku. Studenti po skončení školy, a tudíž bez praxe, a též občané po padesátce, jsou pro mnohé firmy nepotřebný odpad, který by ani na světě nemusel existovat. Takové lidi nepotřebují. Leda by to byli odborníci v technických oborech, ale těch je málo. Co mohou od takové společnosti čekat migranti?

Nehrozí tím i nárůst trestné činnosti?
Ze střednědobého výhledu to nelze vyloučit. Protože migrant bude v postavení méněcenné osoby. Nikdo ho nechce, nikdo se o něho nezajímá, sociální dávky budou postupně ještě menší. Bude zesilovat tlak na to, aby jejich status byl jenom přísně dočasný. Což je rozumné opatření. Zároveň to je podhoubí pro frustraci, agresivitu a celkovou změnu chování až na hranici tzv. nepřizpůsobivých osob a kriminálních aktivit.

Formování komunit

Mohou se začít migranti přesouvat v rámci Evropy tam, kde cítí, že policie a administrativa je měkčí a lépe se mohou agresivněji vymezovat?
To všechno může hrozit. Jakmile se začnou cizinci formovat do svých komunit, formují i své vlastní zločinecké a nátlakové sítě. Například v České republice nelegální obchod velmi dominantně ovládají Vietnamci a vietnamská komunita také převzala velmi výrazně obchod s pervitinem a marihuanou. Předtím to byli Albánci s heroinem.

Policie zaznamenává v posledních dnech zásadní změny v tranzitní nelegální migraci. Jde o cestování stále početnějších skupin cizinců. Co to znamená?
Už není výjimkou záchyt třiceti až padesátičlenných skupin běženců. Oproti minulosti jde jednoznačně o velkou změnu, kdy běžně cestovaly malé, pěti až osmičlenné skupiny. To jsem citoval mluvčí cizinecké policie Kateřinu Rendlovou. Dodala: Zatímco na začátku opatření migrovali přes naše území téměř výhradně muži, dnes jsou běžnou součástí skupin běženců ženy a velký počet dětí. Tolik mluvčí. Z psychologického hlediska to znamená, že nejprve šli otevřít migrační cestu muži. Když zjistili, že se uchytí, že nenarazili na podstatný odpor, přijíždějí za nimi často velmi rozvětvené rodiny. Mnohdy s přáním uchytit se v evropském sociálním systému navždy.

Ozvala se kritika, že Češi až hystericky odmítají migranty, že jsou xenofobní a netolerantní…
Ano, také jsem slyšel, že by lidé měli používat selský rozum a migrantům spíše pomoci. Jenže se selským rozumem je potíž. Jiný selský rozum naopak velí preventivně nepřijímat migranty, čili nenarušovat kulturní a sociální prostředí, které je i tak narušeno sociálními rozdíly, atp. Lidé mají neutrální zkušenost s jednotlivými rodinami s muslimským zázemím. Například po Ústí nad Labem chodí několik žen s muslimskými šátky. Nikomu to nevadí. Ale pokud počet vzroste, budou to brát jako signál nebezpečí. Nelze se divit, když v muslimském světě je řada zcela netolerantních náboženských diktatur, nejen v Saúdské Arábii nebo v oblasti tzv. válečnického Islámského státu. Lidé nechtějí, aby bylo narušováno jejich okolí cizinci, protože proč by jim měli věřit, když i mezi sebou se rveme a okrádáme, pomlouváme, pliveme po sobě. A to jsme lidé z jednoho kulturně politického společenství. Vždyť jenom za prvního půl roku letos policie v Ústeckém kraji eviduje přes 11 600 trestných činů a přes 13 600 majetkových přestupků, tedy útoků na majetek se škodou do 5000 Kč. Čili dohromady se lidé a firmy stali obětí více než 25 000 útoků. Nedivím se, že lidé nejsou vůči lidem optimisty.

Minulý týden česká cizinecká policie zadržela převaděče ze Švédska, z Maďarska, Slovenska, Jordánska, Sýrie, Iráku a Palestiny. Schengenský systém se na vnějších hranicích zhroutil. Není proto čas schengenský systém pozastavit?
Co bude, je čistě politickým rozhodnutím. Uzavřít hranice lze ze dne na den. Papírově. Ale je dost lidí, kteří by hlídali, pokud možno, celou hranici? Schengen vznikl především jako reakce autodopravců, kteří tlačili na otevřenou Evropu kvůli volnému a rychlému pohybu zboží. Prvotní tedy nebyl pohyb občanů v rámci EU, ale kšeft. Pohyb kamionů. Za předchůdce Schengenské dohody se totiž považuje Saarbrückenská dohoda z roku 1984 uzavřená mezi Německem a Francií na základě protestů řidičů kamionů proti nekonečným frontám na hraničních přechodech mezi oběma státy. K nim se přidaly Belgie, Lucembursko a Nizozemsko, které již dříve vytvořily svoji celní a hospodářskou unii Benelux s omezenými kontrolami na vnitřních hranicích. Proto nikdo s pozastavení Schengenu nespěchá. Znamenalo by to zbrzdění kamionové dopravy.

Migrační vlna je podle senátora Doubravy dobře organizovaný obchod, a zároveň jde též o diverzi, čili posilování islámských skupin v Evropě. Na tom se podílejí i islámští přistěhovalci ze Skandinávie, kteří jako převaděči přivážejí další migranty. Co tedy bude dál?
Vláda, ministerstvo vnitra i samotní policisté, se kterými hovořím, všichni cítí, nebo spíše vědí, že nejde jenom o uprchlíky utíkající před válkou, ale nebezpečnou velkou politickou, vojenskou a náboženskoetnickou hru. S následky, které si nedokážeme ani představit. Věřím tomu, že neříkám nic špatného a pobuřujícího, když řeknu, že nevíme, co bude dál. A Evropa je natolik nejednotná, že se politici bojí přijmout rázná opatření, aby nebyli skupinami hysteriků obviněni z xenofobie, fašismu a podobně.