Už dnes je jasné jedno: prostor u radnice se má v představách odborníků i radních změnit. Magistrátní komise expertů by se měla sejít po definitivním schválení jejího složení nejpozději v lednu. „V komisi převažuje představa, že by se dostavba uskutečnit měla, v současné podobě totiž z urbanistického hlediska Staroměstské náměstí není náměstím,“ přiblížil šéf odboru památkové péče magistrátu Jan Kněžínek.

Minulost varuje

Až do roku 1945 byl totiž prostor mezi radnicí a kostelem svatého Mikuláše zastavěn domy. Podoba nového náměstí by měla vzejít z mezinárodní soutěže, jejíž podmínky bude právě magistrátní komise připravovat. Minulost ale varuje. Na dostavbu radnice už tu byla dlouhá řada soutěží, ta zatím poslední se konala roku 1988. Stanovené podmínky byly však často tak vágní, že se vyhovující variantu nikdy nepodařilo najít. Tentokrát nechtějí členové komise nic podcenit.

„Jen příprava na novou soutěž je náročným procesem, který může trvat i několik let,“ tvrdí architekt Zdeněk Lukeš. Staroměstské náměstí je jednou z nejatraktivnějších, a tudíž nejsledovanějších ploch v metropoli, a tahanice kolem soutěže na stavbu knihovny na Letné nabádají k opatrnosti.

Jakýmkoli stavebním úpravám navíc bude předcházet archeologický výzkum, v jehož rámci se Pražané mohou dočkat i rozkopání volného prostoru za radnicí. „Archeologové předpokládají, že tam budou hodně velké nálezy,“ potvrdil Kněžínek.

Změn se mohou dočkat i další části náměstí. Návrat mariánského sloupu nebo zmenšení zahrádek před restauracemi jsou dalším z témat, která bude komise řešit. „Budeme se věnovat podobě náměstí jako celku," dodal Kněžínek.

Možné novinky

- radnice se rozroste o nové křídlo

- na náměstí se vrátí mariánský sloup

- zahrádky před restauracemi se výrazně zmenší

Historie radnice

Už v průběhu 10. století bylo v místech dnešního náměstí velké tržiště, clo za prodávaný artikl se platilo v Ungeltu. Na konci 13. století nechal kupec Wolfin z Kamene postavit dům, který je jádrem dnešní radnice. Roku 1338 získali měšťané od krále Jana Lucemburského souhlas k založení Staroměstské radnice. Ve věži postavila huť Petra Parléře kapli a postupně přistavěla východní křídlo radnice.

Po roce 1360 byl k prvnímu domu ze západu přistavěn další, v němž vznikla radní síň. Roku 1410 vyrobil Mikuláš z Kadaně orloj, který parléřovská huť připojila k jižní stěně radniční věže. Koncem 15. století stroj zdokonalil mistr Hanuš z Růže.

Ve 30. letech 19. století byly zbourány domy východního křídla, na jejichž místě do roku 1848 vystavěli vídeňští architekti Sprenger a Nobile novogotické křídlo. V 90. letech 19. století začala asanace Židovského města, kterou odnesly domy v severní části náměstí. V roce 1901 byl zbourán i Krennův dům, sousedící s východním křídlem radnice. V květnu 1945 zničil Sprengerovu a Nobileho stavbu požár při závěrečných bojích druhé světové války.

 

Vedoucí archeologického oddělení Národního památkového ústavu v Praze Zdeněk Dragoun:

Nálezy mohou být až z 10. století

Tým pražských archeologů čeká na Staroměstském náměstí dlouhá a náročná práce. Vedoucí archeologického oddělení Národního památkového ústavu v Praze Zdeněk Dragoun tvrdí, že téměř jistě přinese užitek.

Pokud město rozhodne o dostavbě radnice, uskuteční se archeologický výzkum v každém případě?

Je jasné, že se tam musí provést plošný výzkum. Ten bude pochopitelně finančně i časově nesmírně náročný. Kdyby se řeklo, že radnice bude stát na betonové desce a že ji nepodsklepí, potom by tak rozsáhlý výzkum nebyl nutný, protože by historické pozůstatky mohly zůstat zachovány. Ale takové řešení si těžko dokážu představit.

Jaká je šance, že akce přinese úspěch?

Je téměř jisté, že tam nějaké nálezy budou, tak je tomu v celé oblasti Starého Města při každém výzkumu.

Do které doby až mohou historické nálezy spadat?

Dají se očekávat nálezy od 10. století. Staroměstský břeh byl sice osídlen později, od 11. až 12. století, nicméně v prostorách bezprostředně k náměstí přiléhajících jsme nalezli pozůstatky právě z 10. století.

Které lokality se tyto nejstarší pozůstatky týkají?

Jde o dvůrdomuUzelené žáby, kde jsme při dřívějším výzkumuobjevili hroby z 10. století. Zadní část té parcely byla součástí hřbitova,my jsme odkryli tři nebo čtyři hroby a nevíme, jak byl hřbitov velký akamaž může sahat.

Vkládáte podobné naděje i do jiných míst v blízkosti bývalého východního křídla radnice?

Nálezy ve starších vrstvách čekáme i jinde, nedá se s nimi počítat jen v místech, kde byly sklepy novějšíchdomůa staré vrstvy byly odstraněny.