"(Ministerstvo) dehonestovalo a zničilo práci generace pedagogických a nepedagogických pracovníků chrastavského ústavu a nesmazatelně se tak zapsalo černým písmem i do dějin města," uvedl Canov. Po zrušení ústavu by měl v Chrastavě zůstat jen dětský domov se školou pro děti do 15 let s nařízenou ústavní či ochrannou výchovou. Zastupitelé Chrastavy dnes jednohlasně přijali usnesení, v němž požadují, aby v něm byl režim minimalizující ohrožení občanů a majetku. Jinak budou po ministerstvu chtít, aby zařízení přemístilo mimo katastr města. Vyhovoval jim systém za bývalé ředitelky výchovného ústavu, která na základě kritiky rezignovala na konci května.

Valachová dnes zopakovala, že v ústavu docházelo k nepřijatelnému zacházení s jeho chovanci a porušování zákona. Za nejzásadnější pochybení považuje to, že dětem byl styk s rodiči umožněn jen za odměnu a že chovanci museli platit za telefonování a praní vlastního prádla. Její slova ale provázely nesouhlasné reakce místních, mezi nimiž byli i zaměstnanci ústavu.

Zájem mezi obyvateli šestitisícového města o zasedání zastupitelstva byl mimořádný. Někteří museli jednání v zasedací místnosti sledovat přes okna z nádvoří. Jediným bodem jednání byla situace ve výchovném ústavu.

Lidé se bojí o svou bezpečnost

Lidem ve městě se nelíbí změny, které od konce května provedla pověřená ředitelka Soňa Cpinová. Lidé se po zmírnění pravidel začali obávat o svou bezpečnost. Ministryně školství se minulý týden rozhodla vyhrocenou situaci vyřešit zrušením výchovného ústavu. Skončí k 1. září. V Chrastavě zůstane jen dětský domov se školou. Jeho kapacita by měla být podle Cpinové 16 míst. Jméno jeho ředitele by mělo být podle Valachové známo zřejmě na přelomu června a července. Po zrušení výchovného ústavu by se mělo podle Cpinové sedm dětí vrátit domů a 11 má být umístěno do jiných výchovných zařízení.

Vyhrocení situace považuje ministryně školství za zbytečné, místní to ale dávají za vinu jí. "Hodně mi záleží na tom, jak se podaří nově naladit vztahy mezi dětským domovem a obcí. Myslím, že je to hodně důležité pro obě strany," uvedla Valachová, která dnes také zavítala do ústavu.

V minulosti byly do chrastavského ústavu umisťované děti, které užívaly drogy nebo páchaly trestnou činnost včetně násilné. Podle aktuálního zjištění ministerstva práce a sociálních věcí tam většina umístěných chlapců nepatří. Pouze tři mladiství měli nařízenou ochrannou výchovu, kterou soud může nařídit po spáchání trestného činu.