On tvrdí, že nikoliv. Dva nezávislí experti z Univerzity Karlovy a Západočeské univerzity oslovení právě Radiožurnálem jsou přesvědčeni o opaku. Jisté je, že Mlenský má hodně co vysvětlovat. Nejen svým politickým souputníkům či protivníkům, ale hlavně lidem.

Podle zjištění Deníku jsou obyvatelé Jižního města odhalením Radiožurnálu mírně řečeno rozladěni. Osm z deseti včera dotazovaných si myslí, že starosta by měl veřejně vyjasnit okolnosti, za kterých práce vznikla. Pro sedm z nich je pak údajné Mlejnského plagiátorství jednoznačným důvodem k rezignaci z veřejné funkce. Připomeňme jen, že Mlejnský se ve své práci zabýval založením pražské univerzity.

„Domnívám se, že k tomuto tématu již nelze nic nového napsat ani vymyslet. Má práce byla vedena standardně a standardně jsem ji také obhájil,“ bránil se včera starosta Prahy 11.

Jenže podle vedoucí Ústavu dějin Univerzity Karlovy Ivany Čornejové a Jiřího Stočese z katedry historie Pedagogické fakulty Západočeské univerzity v Plzni Mlejnského počinek nesplňuje základní parametry magisterské práce. Navíc prý obsahuje celé pasáže převzaté z internetu.

„Kromě jiných nedostatků je práce je z valné části opsaná. Autor vlastně autorem není,“ potvrdil Stočes.

„Chybí nezbytné poznámky. To je nepřípustné u jakékoliv vědecké práce. Pan Mlejnský navíc čerpal pouze ze dvou zdrojů,“ komentovala Čornejová. Podle ní se Mlenský nechal až příliš inspirovat knihami Dějiny Univerzity Karlovy a Intelektuálové středověku. Stočes si je jist, že kapitoly 10, 11 a 13 jsou opsány doslova. Mlejnský včera nevyvracel, pouze se hájil. „Napsal jsem ji tak jak jsem ji napsal. Prošla schvalovací komisí, garant ji označil za vyhovující až dobrou. Obhájil jsem ji,“ opakoval včera Mlejnský.

„Žádný problém nebyl,“ zastala se Mlejnského vedoucí jeho práce Tereza Vacínová. „Vše probíhalo standardní formou. Než student obhájil, byl tázán na řadu otázek, na které konkrétně odpověděl,“ dodala.

I přes toto ujištění hodlá rektor UJAK Luboš Chaloupka záležitost detailně prověřit.

A co na to lidé z Jižního města? „Chystáme se na pondělní zastupitelstvo městské části. Jsme zvědaví, jak pan starosta tuto záležitost vysvětlí, pokud vůbec,“ řekl včera Deníku Karel Kupec z Chodova.

„Pan Mlejnský jasně pochybil a měl by vyvodit politickou odpovědnost,“ myslí si pro změnu Jindřich Macháček z Hájů. „Nechci soudit předčasně, ale myslím, že Radiožurnál důkazy přinesl,“ dodal.

NÁZOR OBČANŮ

Anna Radová, Chodov:Přiznám se, že mě ta zpráva poněkud nadzvedla ze židle. Čekám na vysvětlení starosty.

Richard Malý, Chodov:Ctím presumpci neviny. Starosta má mít možnost vše vysvětlit. Ale jeho pověst to pokazilo.

Jiří Novák, Roztyly: Mě to nepřekvapilo. Myslím, že by měl pan Mlejsnký rezignovat na funkci starosty.

NÁZOR STAROSTY A JEHO OPONENTŮ

Dalibor Mlejnský, starosta: Práci jsem řádně obhájil před komisí, ať se to někomu líbí, nebo nelíbí. Byla označena za vyhovující až dobrou.

Vladimíra Dvořáková, politoložka: Pokud se na plagiátorství prokáže po obhajobě práce, těžko s tím kdokoliv někdo udělá.

Jiří Štyler, Mlejnského politický oponent: Pán s takovým morálním kreditem nemá ve funkci starosty co pohledávat.