Z nejnovějšího výzkumu vyplývá, že 51 procent mužů a 44 procent žen se pohybuje na hraně rizikového pití alkoholu.

„Respondenti byli otestování jednoduchým orientačním adiktologickým testem – AUDIT C, který bere v úvahu množství vypitého alkoholu i frekvenci pití,“ popisuje nejnovější data profesor Michal Miovský z Kliniky adiktologie 1. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice, která kampani Suchej únor poskytuje odbornou záštitu. Výzkum realizovala agentura Nielsen Admosphere na reprezentativním vzorku 1017 respondentů.

Zcela za hranicí rizika se podle výzkumu pohybuje zhruba 20 procent mužů a procent žen. Dohromady se jedná o více než desetinu obyvatel Česka. Tedy přes jeden milion lidí.

„To je ohromné číslo, ačkoli není překvapivé a koresponduje s jinými studiemi. Pití alkoholu u nás prostě není jen široce tolerované, je považováno za součást národní identity a kultury,“ pokračuje Prof. Miovský.

Čeští muži patří ve spotřebě alkoholu ke světové špičce. Podle WHO vypijí ročně téměř trojnásobek světového průměru. Společenské náklady nadměrného pití se u nás odhadují na více než 16 miliard korun ročně.

V adiktologickém testu dopadli nejhůře svobodní muži z velkých měst, ve věku 18–24 let. Svou roli hraje také společenský status. Lidé, kteří jsou výše na společenském žebříčku, pijí v průměru více rizikově, než ti, kteří jsou v jeho průměru nebo blíže jeho opačnému konci. Nicméně oba konce jsou si víceméně podobné – tedy jsou více rizikové než lidé blíže k průměru příjmů.

„Suchej únor je tu proto, abychom si na jeden měsíc dali od alkoholu odstup. Díky tomu máme možnost poznat, jak na tom s pitím vlastně jsme. Smyslem akce je naučit se konzumaci alkoholu vědomě regulovat a změnit zaběhané návyky,“ říká psycholog Martin Jára, ředitel Ligy otevřených mužů.

Suchej únor může podniknout každý. Stačí najít odhodlání přijmout neobvyklou výzvu. K akci je možné přihlásit se na facebooku nebo na www.suchejunor.cz. Letošní ročník také provází fundraisingová kampaň, v rámci které si mohou účastníci koupit např. vstupenky na „Suchou párty“ nebo soutěžit o titul „Sušák roku“. Vybrané prostředky poslouží pro realizaci kampaně v budoucích letech.

V roce 2017 se do akce Suchej únor zapojilo přes pět tisíc účastníků. „Hodně nás potěšil rostoucí zájem lidí mimo Prahu. Ze statistik víme, že velký zájem o kampaň projevují lidé např. v Jihomoravském kraji. Připojují se i lidé žijící na venkově. Nadměrná spotřeba alkoholu v ČR je zkrátka téma, které doslova hýbe celou společností,“ komentuje vývoj kampaně Martin Jára.

Více informací na: www.suchejunor.cz