Podporu z nového dotačního programu mohou získat svazky obcí, spolky i obchodní společnosti většinově vlastněné obcemi. Na jednu domovní čistírnu může jít od 100.000 do 240.000 korun, záleží ale na počtu obyvatel, kteří se na ni napojí. Navržená soustava čističek musí řešit napojení minimálně 30 procent z celkového počtu evidovaných obyvatel, kteří v obci trvale bydlí, nejsou připojeni ke stokové síti zakončené čistírnou odpadních vod a nemají instalován systém individuálního čištění odpadních vod.

Dotace tak nebudou moct využít individuálně lidé, kteří trvale žijí na samotách, nebo obydlích vzdálených od obce. "Dotace se nevztahuje na izolovaná řešení, ale na efektivní řešení, proto očekáváme, že obce budou řešit napojení většího počtu obyvatel, minimum je 30 procent evidovaných obyvatel," řekla na dotaz Roubíčková.

Dodala, že povinnost na základě evropské směrnice mají obce nad 2000 obyvatel a pro malé obce se neplánuje. Dotační program je určen jen na trvalé bydlení, ne na rekreační objekty, protože je nutné čističku obsluhovat, poznamenala Roubíčková. Chalupy mívají jímky, které podle ní obecně nejsou neekologické. Problém je tehdy, když prosakují.

Celkově mohou zájemci dostat až 80 procent z výdajů na projekt. Mezi ně patří projektová příprava, nákup technologie a instalace. Napojit se budou muset v příštích deseti letech na monitorovací síť, která je podmínkou získání dotace. Tím si chce stát pojistit, zda se lidé o čističku starají, nebo do ní neoprávněně nezasahují.

V Česku není na kanalizaci stále napojeno více než 1,5 milionu lidí. Nedostatečné čištění odpadních vod nebo prosakující jímky a septiky způsobují, že se znečišťují povrchové vody a ohrožují vody podzemní.

Ředitel státního fondu Petr Valdman uvedl, že fond připravil výzvu jako pokračování našeho projektu Chytré obce - hospodaření s vodou. MŽP chce podle ministra Richarda Brabce podpořit nakládání s odpadními vodami tam, kde není možné efektivní řešení na centrální čistírně odpadních vod. "Jde nám o takzvané decentralizované čištění, které je za určitých podmínek efektivnější než nákladná výstavba rozlehlých stokových systémů," dodal.