V prosinci loňského roku pobíralo 2 403 933 lidí starobní důchod, 424 242 lidí invalidní důchod a 67 788 lidí jenom pozůstalostní důchod. Zároveň bylo 612 338 pozůstalostních důchodů vypláceno spolu s přímým důchodem starobním nebo invalidním.

Český důchod v zahraničí pobíralo 93 236 lidí.

Průměrná výše starobního důchodu u mužů byla 13 076 korun, u žen 10 758 korun. Nejvyšší důchody jsou vypláceny v Praze, a to průměrně 12 646 korun. V Olomouckém kraji je průměr 11 496 korun, což je nejméně v zemi.

Invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně činil průměrně 10 655 korun, pro invaliditu druhého stupně 6922 korun a u prvního stupně to bylo 5998 korun. Vdovský důchod vyplácený samostatně byl v průměru 7677 korun, vdovecký 6815 korun a sirotčí 6078 korun.

"Příjmy z pojistného a příslušenství na důchodové pojištění za období leden až prosinec 2017 činily 405,3 miliardy korun," dodala mluvčí.