„Nové definice by měly zlepšit dlouhodobou stabilitu a hodnověrnost základních jednotek SI i přesnost a srozumitelnost měření,“ konstatuje ministerstvo.

O zrnko písku

Zřejmě nejvýraznější změny se dočká definice kilogramu. Ta se až doposud určovala podle mezinárodního prototypu kilogramu uloženého u Mezinárodního úřadu pro míry a váhy ve Francii. Jeho váha odpovídala přibližně hmotnosti litru vody.

„Kilogram musel procházet pravidelnými čisticími procedurami, přičemž bylo přesně určeno, jakými prostředky se to musí dělat,“ řekl nedávno Deníku fyzik Petr Kulhánek z ČVUT. Jenže sebemenší ošetření jakkoli decentním hadříčkem znamenalo podle něj setření několika atomů a v tu chvíli se kilogram měnil před očima. „Za necelé století tak ‚zhubl‘ o 50 mikrogramů,“ dodal.

To je přibližně váha zrnka písku, ale vzhledem k tomu, že se ostatní měrná zařízení řídila prototypem, znamenalo to, že nejsou přesná. Nyní budou kilogram fyzici a od příštího roku i český stát definovat fixací číselné hodnoty Planckovy konstanty. Ta v kvantové teorii mimo jiné určuje vztah mezi energií a frekvencí fotonu.

Mírnými úpravami definice projdou i sekunda, metr, kelvin, ampér, jednotka látkového množství mol či jednotka svítivosti kandela. I ony budou zafixovány podle základních přírodních konstant. Většinou jsou však nové definice pouze technického rázu.

Změňme sekundu

Do budoucna se ovšem dají očekávat větší změny u sekundy. A to po polovině dvacátých let. Její současná definice vychází z měření atomovými cesiovými hodinami, pracujícími na mikrovlnných frekvencích. Vědci chtějí využít jiný, přesnější typ hodin. Zvažovali třeba stroncium místo cesia.