Výkup schválila porada vedení ministerstva, náměstkům uložila také zajistit na odkoupení nemovitostí navýšení rozpočtu Památníku Lidice, který se o pietní areál v Ležácích stará. „Nyní je pro jednání o kupní ceně nezbytné nechat zpracovat znalecké posudky na cenu nemovitostí," uvedla Cigánková.

Ministerstvo kultury chce v Ležácích odkoupit pozemky a celkové rozloze více než 1,2 hektaru. Menší část je v katastru nemovitostí vedena jako hřbitov a urnový háj, ostatní jako neplodná půda. Stát v minulosti nabízel za pozemky podle znaleckého posudku asi milion korun, majitelka požadovala zhruba desetkrát tolik.

Kulturní památka

Pietní území Ležáky bylo prohlášeno za národní kulturní památku 16. června 1999. Pozemky se vrátily do soukromých rukou při restitucích v první polovině 90. let. Stát za ně nikdy nájemné neplatil. Majitelce před několika lety nájemní smlouvu nabízel, ta ji ale odmítla a trvala na prodeji.

Památník Lidice dlouhá léta na své náklady udržoval celý areál i na cizích pozemcích, které tvoří asi polovinu pietního území. V roce 2012 však majitelka na své území zakázala přístup, ministerstvo kultury proto v roce 2013 rozhodlo, že o soukromé pozemky se stát starat nebude. Před konáním pietního aktu však nakonec ministerstvo ustoupilo a nařídilo uvést území znovu do pořádku.

Stát také v minulosti uvažoval o možném vyvlastnění soukromých pozemků s odůvodněním, že majitelka neplní povinnost zajistit péči o národní kulturní památku. Cenu by pak určilo soudní rozhodnutí v případě vyvlastňovacího procesu.