Změní se také mimo jiné zkoušky advokátů a kárná opatření a zavedou se peněžité postihy za neoprávněné poskytování právních služeb, tedy za takzvané vinklaření. Poslaneckou novelu o advokacii, která to předpokládá, dnes schválil Senát. Aby platila, musí ji ještě podepsat prezident.

Stát nově podle předlohy zaštítí udílení ústních právních rad lidem, kteří mají příjem do trojnásobku životního minima. Žadatelé se budou po zaplacení stokorunového regulačního poplatku obracet na Českou advokátní komoru. Každý nemajetný člověk bude mít ročně nárok na schůzky v celkovém čase dvě hodiny.

Státem garantovaná právní pomoc pro chudší se rozšíří i na správní řízení, tedy na rozhodování úřadů o právech a povinnostech lidí. Stejně bude státem odměněn i advokát vybraný komorou k zastupování nemajetného stěžovatele u Ústavního soudu. Ministerstvo spravedlnosti, které návrh připravilo, přijde rozšíření bezplatné právní pomoci ročně zhruba na 34 milionů korun bez daně z přidané hodnoty.

Novela dále předpokládá, že advokát bude moci školit po vlastní roční praxi nejvýše pět koncipientů. Nyní doba praxe stanovena není, není ani omezen počet koncipientů. Stanovení nejvyššího možného počtu má podle předkladatelů jejich školení zlepšit.

Navrhovanou úpravu advokátní zkoušky, která se skládá z písemné a ústní části, předkladatelé zdůvodňují rostoucím počtem uchazečů o její složení a snahou o zvýšení kvality jejich přípravy. Zkoušce bude předcházet písemný test k ověření teoretických znalostí zájemců. Ke zkoušce budou připuštěni pouze v případě jeho úspěšného složení.

Nová kárná opatření se budou týkat prohřešků souvisejících s knihou o prohlášeních o pravosti podpisu a se správou cizího majetku. Advokáti, kteří by se deliktů dopustili, by mohli o právo vedení této knihy nebo o právo správy cizího majetku až na tři roky přijít. Nebyl by podle předlohy navíc vyloučen jejich další postih, například napomenutí nebo peněžitá pokuta.

Advokát by mohl být podle novely vyškrtnut ze seznamu advokátů kvůli porušení povinnosti být pojištěný - nyní je nutné vést proti němu kárné řízení. Další novinka by měla zabránit situacím, kdy je advokát sice pojištěný, ale s mnohem nižším limitem plnění, než odpovídá újmě, kterou by mohl při poskytování právních služeb způsobit.

Až třímilionová pokuta bude hrozit podle novely za opakované poskytování právních služeb za úplatu bez oprávnění. Za neoprávněné označení "advokát" by mohlo ministerstvo spravedlnosti udělit sankci až 200.000 korun. Obdobná úprava sankcí bude platit pro neoprávněné poskytování notářských služeb a exekuční činnosti.

Schválením novely o advokacii červencová schůze Senátu skončila. Členové horní komory by se měli opět sejít příští měsíc.