Tvůrce výstavy k ní inspirovala současná aktivita Národního památkového ústavu snažícího se o scelování mobiliárních fondů. „Ze začátku jsme chtěli replikami historických zbraní pouze zaplnit prostor, který vznikl po přesunutí části sbírkových předmětů na jiné objekty ve správě Národního památkového ústavu, které se z Frýdlantu vracejí na své původní místo. Postupně se však náš projekt vyvinul až do dnešní podoby, tedy do podoby haptické výstavy,“ řekl Deníku jeden z organizátorů připravované expozice a průvodce na Frýdlantu Jaromír Dolanský.

Dotknout se předků

Haptické vnímání je proces rozpoznávání předmětů dotykem. Projekt výstavy, kterou připravuje Spolek přátel historických památek Frýdlantska, stojí na tom, aby nevidomí lidé mohli poznávat stejně jako lidé vidící.

„Spolupracujeme například se Sjednocenou organizací nevidomých a slabozrakých ČR, od které si slibujeme především odborné vedení při vlastním uskutečnění výstavy, aby byla pro nevidomé co nejkomfortnější,“ konstatoval Dolanský.

Národní památkový ústav usiluje o to, aby se exponáty vrátily na místo svého původu:

Jedním z českých hradů, jichž se týká scelování mobiliárních fondů, je hrad Grabštejn na Liberecku. Ještě letos by se v jeho mobiliáři měly objevit některé jeho původní exponáty, které byly v minulé době přemístěny na hrad Lemberk
Exponáty českých hradů se stěhují. Národní památkový ústav sceluje mobiliáře

Výstava návštěvníky seznámí mimo jiné s pěti majiteli frýdlantského panství od roku 1278 do roku 1866, kteří byli zároveň známými válečníky své doby.

Expozice bude připravena tak, aby si mohli nevidomí nejen osahat modely tváří těchto postav, jejich znaky, ale i půdorysné zpodobnění objektu frýdlantského hradu a zámku v jednotlivých etapách výstavby. Dotknout se budou moct i dalších artefaktů (například repliky Řádu Zlatého rouna, který obdrželi hned dva z nich) a předmětů z jejich doby.

Vzít do ruky zbraň

Součástí výstavy budou i repliky historických zbraní, vytvořené dnešními českými a slovenskými mečíři.

První tři exponáty (lancknechtský krátký meč katzbalger, dýku a repliku pistole ze 17. století) pro výstavu dodal brněnský šermíř a zbrojíř Jiří Andrýsek. Celkem by mělo být těchto předmětů zhruba 60 a většinu z nich bude možné vzít do rukou. „I když půjde o repliky sečných a bodných zbraní, nebudou broušeny do ostra, z bezpečnostních důvodů,“ vysvětlil Dolanský.

Žije s babičkou, těžce nemocným dědečkem a dvěma nevidomými sestrami. Dostat se z toho nejhoršího Tereze pomohl Člověk v tísni:

Dřívější účastníci Retrostipendia
Rodiče nemá, stará se o nevidomé sestry. Studentka přesto sní o dráze učitelky

Pro výstavu vzniknou i nové stojany, vitríny, stoly, lavice a další nábytek v odpovídajícím stylu. Na tvorbě některých předmětů spolupracují organizátoři se Střední uměleckoprůmyslovou školou a vyšší odbornou školou v Turnově.

Celkový rozpočet je 1,2 milionu korun. Na projekt lze přispět na stránkách Donio.cz. Výstava by měla otevřít k 1. dubnu 2025, druhá etapa potom v sezoně 2026. Po ukončení v prostorách hradu by se měla přesunout do jiných prostor ve Frýdlantu.