Deník

Volby do sněmovny začínají za

Nahrávám odpočet ...
VYBRAT REGION
Zavřít mapu

Prezident Klaus na Hradě ocenil odbojáře i fotbalistu

Praha - Osmadvacet osobností ocenil prezident republiky Václav Klaus v rámci oslav vzniku republiky. Objevili se mezi nimi vojáci, politici ale i sportovci a podnikatelé. Ocenění si například odnesl fotbalista Antonín Panenka či pokračovatel slavných výrobců klavírů Jan Petrof.

28.10.2008 1
SDÍLEJ:

Prezident České republiky Václav Klaus uděloval státní vyznamenání u příležitosti 90. výročí republikyFoto: Deník/Jan Handrejch

Prezident republiky Václav Klaus rozhodl ocenit vynikající občanské zásluhy o budování svobodné demokratické společnosti, vynikající výsledky práce, zásluhy o obranu vlasti, hrdinské a výjimečné činy některých významných osobností a udělit či propůjčit jim státní vyznamenání České republiky.

Po projevu, v němž shrnul význam dnešního výročí, ale dotkl se rovněž otázek státní suverenity v souvislosti s členstvím České republiky v Evropské unii, přistoupil k vyznamenávání

Prezident republiky propůjčil:

Řád Bílého lva vojenské skupiny plukovníkovi Jiřímu Zenáhlíkovi za zásluhy o obranu a bezpečnost státu a vynikající bojovou činnost
Plukovník Jiří Zenáhlík patří k hrdinům boje za naši svobodu proti nacistické i komunistické totalitě. Za druhé světové války se po útěku do Británie účastnil v řadách americké armády invaze do Normandie, bojů na západní frontě a osvobozování Československa. Po únoru 1948 byl donucen opustit československou armádu a v roce 1952 za účast v protikomunistické odbojové organizaci odsouzen na doživotí. Vězněn byl na Pankráci, v Leopoldově a v uranových dolech Bytíz. I po propuštění v roce 1964 byl komunistickým režimem nadále trvale perzekvován.

Řád Tomáše Garrigua Masaryka Jakubu Blackému za vynikající zásluhy o rozvoj demokracie, humanity a lidská práva
Jakub Blacký se aktivně účastnil odboje proti nacistické okupaci i proti komunistickému režimu. Po únoru 1948 byl několikrát zatčen a posléze odsouzen za pomoc rodinám obětí komunistické perzekuce. V téže době založil ilegální Křesťanskou demokratickou stranu. V roce 1954 byl za údajnou velezradu odsouzen na 18 let žaláře a deset let vězněn. Přes svůj vysoký věk se stále angažuje v řadě veřejně prospěšných organizací, kterým poskytuje i finanční podporu. Celým svým životem je příkladem nezištné občanské aktivity a lásky k naší zemi i rodnému kraji.

Řád Tomáše Garrigua Masaryka Ing. Bohuslavu Bubníkovi za vynikající zásluhy o rozvoj demokracie a lidská práva
Ing. Bohuslav Bubník se aktivně zapojil do protinacistického odboje v rámci sokolských odbojových skupin. Poskytoval pomoc parašutistům ze skupiny Anthropoid, kteří v roce 1942 spáchali atentát na Reinharda Heydricha. V souvislosti s tím byl zatčen, ale gestapu se jej nepodařilo zlomit. V odboji působil až do konce války. Zúčastnil se obnovy Sokola v roce 1945, v roce 1968 i po listopadu 1989. Letos se dožil 90 let.

Řád Tomáše Garrigua Masaryka Mons. Janu Graubnerovi za vynikající zásluhy o rozvoj demokracie, humanity a lidská práva
Mons. Jan Graubner patří k čelným představitelům římskokatolické církve naší země. Jako arcibiskup olomoucký a primas moravský se zasloužil o obnovu církevního života v naší zemi. Ve funkci předsedy České biskupské konference se aktivně angažuje ve veřejném životě, důraz klade především na dialog nad současnými problémy společnosti. Stál u zrodu mnoha vzdělávacích a charitativních organizací a institucí. V letošním roce oslavil 60. narozeniny.

Řád Tomáše Garrigua Masaryka Jaroslavu Grosmanovi za vynikající zásluhy o rozvoj demokracie a lidská práva
Jaroslav Grosman aktivně bojoval proti oběma totalitním režimům. Za druhé světové války uprchl do Sovětského svazu a jako příslušník československé zahraniční armády se účastnil bojů o Kyjev a na Dukle, kde byl zraněn. Po únoru 1948 odešel na Západ, odkud se vracel a organizoval útěky dalších odpůrců režimu za hranice. Při přípravě útěku bývalého ministra Dr. Drtiny byl zatčen a odsouzen za velezradu na 20 let nejtěžšího žaláře. Propuštěn byl až v roce 1963 a i poté byl stále pronásledován Státní bezpečností.

Řád Tomáše Garrigua Masaryka Ing. Josefu Lesákovi za vynikající zásluhy o rozvoj demokracie a lidská práva
Ing. Josef Lesák bojoval na barikádách v květnovém povstání v roce 1945. Po volbách v roce 1946 se stal nejmladším poslancem nově zvoleného parlamentu. Jako člen Československé strany národně socialistické aktivně vystupoval proti nástupu komunistické totality. 23. února 1948 byl organizátorem protikomunistické demonstrace a pochodu na Hrad s cílem vyzvat prezidenta Beneše, aby nevzdával zápas o naší demokracii. I proto se stal prvním poslancem, kterého komunistický režim uvrhl do vězení. Nucené práce si odpykal v uhelných dolech na Kladně. Dodnes aktivně působí v klubu Milady Horákové.

Řád Tomáše Garrigua Masaryka Františku Wiendlovi za vynikající zásluhy o rozvoj demokracie a lidská práva
František Wiendl byl aktivním účastníkem domácího protinacistického odboje za druhé světové války. Po únoru 1948 založil na Klatovsku protikomunistickou odbojovou skupinu a pomohl uprchnout za hranice několika desítkám osob pronásledovaných režimem. V roce 1949 byl zatčen a odsouzen na 18 let. Amnestie se dočkal až v roce 1960. Je stále aktivně činný v rámci Konfederace politických vězňů a Sokola.

Prezident republiky udělil:

Medaili za hrdinství praporčíku Petru Králíkovi za hrdinství v boji a za záchranu lidských životů
Praporčík Petr Králík, účastník sedmi zahraničních vojenských misí, prokázal jako příslušník 1. kontingentu Armády ČR v Afghánistánu v srpnu 2007 bojové hrdinství. Po útoku afghánských ozbrojenců zachránil s nasazením vlastního života dva těžce zraněné vojáky britské armády, kteří by bez rychlé zdravotnické pomoci, kterou jim poskytl, přišli o život.

Medaili za hrdinství nadporučíku Ing. Tomáši Kramplovi za hrdinství v boji a za záchranu lidských životů
Nadporučík Tomáš Krampla velel v Afghánistánu dne 4. října 2006 vojenské jednotce, která při bojové operaci padla do nepřátelské léčky. Přes vážné zranění dál vedl palbu proti nepříteli, dokázal jednotku přeskupit a přejít do protiútoku. Svým hrdinským činem, rychlým a rozhodným jednáním zabránil ztrátám na životech a zasloužil se o bojový úspěch.

Medaili za hrdinství praporčíku Zdeňku Lhotovi za hrdinství v boji a za záchranu lidských životů
Praporčík Zdeněk Lhota prokázal jako příslušník 1. kontingentu Armády České republiky v Afghánistánu dne 30. dubna 2008 bojové hrdinství. Poté, co při plnění operačního úkolu najelo vozidlo naší jednotky na nastraženou minu, s nasazením vlastního života se zasloužil o záchranu životů jeho osádky.

Medaili za zásluhy Prof. PhDr. Ludvíku Armbrusterovi za zásluhy o stát v oblasti výchovy a školství
Profesor Ludvík Armbruster je významný vědec a pedagog, který se výrazně zasloužil o znovuobnovení a rozvoj vysokoškolského studia teologie u nás. Krátce po svém vstupu do jezuitského řádu byl roku 1950 zatčen a poté vyhoštěn z republiky jako nežádoucí osoba. Po studiích v západní Evropě působil dlouhá desetiletí jako profesor filosofie na jezuitské universitě v Tokiu. Po roce 1989 se aktivně zapojil se do obnovy řeholní provincie v České republice. Řadu let stojí v čele Katolické teologické fakulty UK. Letos se dožil 80 let.

Medaili za zásluhy Gabriele Beňačkové za zásluhy o stát v oblasti umění
Gabriela Beňačková je vynikající operní pěvkyně, sopranistka širokého pěveckého repertoáru, která v Národním divadle i na nejprestižnějších světových operních scénách vytvořila řadu skvělých rolí, které jí a naší kultuře přinesly věhlas a uznání doma i v zahraničí. Ocenění zasluhuje i její koncertní tvorba.

Medaili za zásluhy in memoriam Adolfu Karlu Branaldovi za zásluhy o stát v oblasti kultury.
Adolf Branald byl významný český prozaik a dramatik, autor historických děl, literatury faktu i dětské literatury. Vydal přes tři desítky knih, spolupracoval s rozhlasem a televizí a některá jeho díla se stala předlohou úspěšných filmů. Za nacistické okupace se aktivně zapojil do odbojové činnosti, po roce 1968 mu bylo zakázáno publikovat. Adolf Branald zemřel před několika týdny krátce před svými 98. narozeninami. Medaili převzala umělcova dcera.

Medaili za zásluhy Pavlu Brázdovi za zásluhy o stát v oblasti umění
Pavel Brázda je významný český malíř a výtvarník originálního a nekonvenčního uměleckého projevu i životních postojů, s jehož rozsáhlým celoživotním dílem má veřejnost možnost se seznámit až od 90. let minulého století. Ve své tvorbě nedělal ústupky ani tlakům doby ani módním trendům a pro své postoje nemohl až do roku 1989 oficiálně vystavovat. Dnes se jeho práce setkávají s širokým ohlasem u nás i v zahraničí.

Medaili za zásluhy prof. MUDR. Ivo Hánovi, CSc. za zásluhy o stát v oblasti vědy
Profesor Ivo Hána je přední český imunolog, významný a uznávaný vědec, jeden ze zakladatelů imunologie jako vědního oboru u nás. Je autorem rozsáhlého vědeckého díla, zasloužilým pedagogem a organizátorem vědeckého života. Jako expert Světové zdravotnické organizace působil v řadě rozvojových zemí. Je držitelem mnoha našich i zahraničních vědeckých ocenění. Letos se dožil 80 let.

Medaili za zásluhy Karlu Havelkovi za zásluhy o stát v oblasti sportu
Karel Havelka patří mezi legendy českého dostihového sportu. Za svoji životní kariéru startoval v 1500 dostizích, v nichž dosáhl 39 vítězství na mezinárodní scéně, 453 vítězství v rovinných a 99 vítězství v překážkových dostizích. Třikrát triumfoval ve Velké ceně národů a jako jediný u nás je nositelem titulu Mezinárodní mistr jezdec. Přestože letos oslavil 90. narozeniny, stále předává své bohaté zkušenosti mladé sportovní generaci.

Medaili za zásluhy prof. RNDr. Oldřichu Jirsákovi, CSc. za zásluhy o stát v oblasti vědy
Profesor Oldřich Jirsák je vynikající osobnost našich technických věd, profesor Vysoké školy strojní a textilní v Liberci. Jeho oborem je výzkum vláken a netkaných textilií, v němž dosáhl světové proslulosti. Jeho týmu se podařilo vyvinout unikátní technický postup výroby nanovláken, který průlomovým způsobem otevírá nové možnosti využití těchto materiálů v řadě průmyslových a medicínských oborů. Kromě toho je autorem několika desítek dalších patentovaných vynálezů.

Medaili za zásluhy doc. Karlu Kaplanovi, CSc. za zásluhy o stát v oblasti vědy
Docent Karel Kaplan je přední český historik, který se zabývá dějinami komunistického Československa. Od 60. let se věnoval tématu politických procesů a represí páchaných komunistickým režimem. Za aktivní veřejnou účast v Pražském jaru zatčen a perzekvován. V roce 1976 odešel do emigrace, kde se svou vědeckou aktivitou i spoluprací se Svobodnou Evropou, BBC, Hlasem Ameriky a dalšími institucemi pomáhal odhalovat podstatu komunismu. Je autorem desítek knih a studií, které významně přispěly k poznání mechanismu totalitní moci a jejích zločinů. Letos oslavil 80. narozeniny.

Medaili za zásluhy Martě Kottové za zásluhy o stát v oblasti výchovy
Marta Kottová patří k obětem nacistické genocidy židů. Přežila věznění v koncentračních táborech Terezín i Osvětim, kam byla jako dítě transportována nacisty k likvidaci. Tuto svou tragickou zkušenost se dlouhodobě snaží předávat současným generacím, především mládeži. Je místopředsedkyní historické skupiny Osvětim. Navštěvuje školy, vzpomínkové akce a všestranně se angažuje pro to, aby memento holocaustu nikdy nevymizelo z naší paměti.

Medaili za zásluhy prof. RNDr. Václavu Pačesovi, DrSc. za zásluhy o stát v oblasti vědy
Profesor Václav Pačes je významným představitelem české vědy a organizátorem vědeckého života u nás. Jeho oborem je molekulární genetika a genové inženýrství, kde patří mezi světově uznávané osobnosti. Jeho rozsáhlé vědecké dílo si získalo ohlas a ocenění u nás i v zahraničí, kde působil na řadě prestižních vědeckých pracovišť. Od roku 2005 stojí v čele České akademie věd, k jejímuž rozvoji a transformaci výrazně přispěl.

Medaili za zásluhy Antonínu Panenkovi za zásluhy o stát v oblasti sportu
Antonín Panenka patří k legendám naší kopané. Patřil k nejlepším hráčům naší ligy, reprezentace i Evropy. Je nezapomenutelnou osobností mistrovství Evropy v Bělehradě v roce 1976, kde naše mužstvo zvítězilo. Jeho rozhodující penalta ve finálovém utkání s Německem vstoupila do dějin kopané. V prosinci letošního roku oslaví 60. narozeniny.

Medaili za zásluhy Jindřišce Pavlicové za zásluhy o stát v oblasti výchovy a školství
Jindřiška Pavlicová celý svůj profesní život pracovala jako zdravotní sestra. Řadu let působila ve vedení sesterské profesní organizace, v letech 1991-2001 zastávala funkci Hlavní sestry Ministerstva zdravotnictví. Významně se zasloužila o rozvoj profesního vzdělávání středního zdravotnického personálu, je autorkou učebnic a koncepcí rozvoje v tomto oboru.

Medaili za zásluhy prof. PhDr. Josefu Petráňovi, CSc. za zásluhy o stát v oblasti vědy, výchovy a školství
Profesor Josef Petráň je jedním z nejvýznamnějších českých historiků. Jeho rozsáhlé vědecké dílo, soustřeďující se především na české dějiny 17. a 18. století, je oceňováno u nás i v zahraničí. Jako vysokoškolský pedagog vychoval několik generací českých historiků. Jeho celoživotní profesní dráha je spojena s Karlovou universitou, jejímž byl v letech 1990-94 prorektorem.

Medaili za zásluhy Ing. Janu Petrofovi za zásluhy o stát v oblasti hospodářské
Ing. Jan Petrof je český podnikatel, pokračovatel díla svých předků, kteří se u nás i ve světě v minulosti proslavili výrobou klavírů stejnojmenné značky. Podařilo se mu získat zpět minulým režimem znárodněnou rodinnou firmu a postupně ji vrátit na pozici největšího evropského výrobce klavírů. Jeho úspěšná snaha obnovit slávu tradiční české výroby a značky si zasluhuje ocenění.

Medaili za zásluhy Ing. Josefu Podzimkovi za zásluhy o stát v oblasti hospodářské
Ing. Josef Podzimek je úspěšný český stavař a podnikatel. Celý svůj profesní život zasvětil stavební výrobě. V roce 1994 převzal v restituci rodinnou stavební firmu v Třešti, která je nejstarší existující stavební firmou v naší zemi. Jeho firma dnes úspěšně působí v oblasti stavebnictví, strojírenství, dřevovýroby a obchodu. Josef Podzimek je příkladem moderního podnikatele, jehož aktivity vyrůstají z hluboké české průmyslové tradice a úspěšně ji rozvíjejí v oblasti podnikání i ve veřejně prospěšných aktivitách.

Medaili za zásluhy Prof. Břetislavu Pojarovi za zásluhy o stát v oblasti kultury a umění
Profesor Břetislav Pojar je slavný český scénárista, režisér a výtvarník animovaného filmu. Jako animátor stál v roce 1946 u zrodu proslulého studia Bratři v triku a čtyřicet let působil jako animátor a režisér Studia Jiřího Trnky. Jeho rozsáhlé filmové dílo si získalo srdce generací dětských i dospělých diváků a dosáhlo nejprestižnějších mezinárodních uměleckých ocenění. Jako pedagog dodnes předává své zkušenosti nastupující generaci filmových umělců.

Medaili za zásluhy akademickému malíři Jaroslavu Šerých za zásluhy o stát v oblasti umění
Jaroslav Šerých je výraznou osobností české malby a grafiky. Je autorem rozsáhlého všestranného výtvarného díla. Vyniká v oboru užité grafiky, především knižní ilustrace. Vystavoval u nás i v zahraničí na několika desítkách samostatných a více než dvou stech kolektivních výstav. Jeho práce získaly řadu uměleckých ocenění a jsou zastoupeny v předních galeriích v České republice i ve světě. Letos oslavil 80. narozeniny.

Medaili za zásluhy Prof. Ing. akad. architektce Aleně Šrámkové za zásluhy o stát v oblasti kultury a uměni
Profesorka Alena Šrámková je uznávanou českou architektkou. Od 60. let zpracovala desítky studií a realizovala řadu významných projektů, které získaly ocenění v architektonických soutěžích a výrazně ovlivnily formování názorů na moderní architekturu u několika generací. Za svou tvorbu získala naše nejprestižnější umělecká ocenění ve svém oboru. Od 90. let působí jako profesorka na Fakultě architektury ČVUT.

28.10.2008 VSTUP DO DISKUSE 1
SDÍLEJ:
Irácká armáda vtrhla do Kirkuku.
17

Irácký Kurdistán pozastavil přípravu voleb, v oblasti sílí spory

Vteřiny dne

Vteřiny dne. Rychlý přehled pro ty, kteří nemají čas číst

VIDEO: V Ostravě padl rekord. Tatrovka se vydrápala na kovové monstrum

/FOTOGALERIE/ Podívaná, z níž se tajil dech a běhal mráz po zádech, se ve středu odpoledne naskytla návštěvníkům Centra bezpečné jízdy Libros v Ostravě-Přívoze.

Miliardář Soros převedl většinu svého zbylého jmění na Fond otevřené společnosti

Investor George Soros převedl 18 miliard dolarů na jím založenou síť neziskových organizací Fond otevřené společnosti, která je podle mediálních ohlasů druhou největší filantropickou grantovou skupinou v USA. Částka představuje většinu odhadovaného Sorosova jmění.

Evropský soud: minimální výška coby podmínka pro přijetí k policii omezuje ženy

Požadování téže minimální výšky pro muže i ženy, ucházející se o práci u policie, je pro ženy diskriminující. Rozhodl o tom Soudní dvůr Evropské unie.

Merkelová začala jednat o budoucí německé vládě. Její pozice je oslabená

Německá kancléřka Angela Merkelová podnikla ve středu první zkusmé kroky k vytvoření nové spolkové vlády. Potenciálně obtížná jednání by měla vést ke vzniku národní koalice konzervativců (CDU/CSU), svobodných demokratů podporujících podnikání (FDP) a Zelených. Kancléřka má ale oslabenou pozici.

Copyright © VLTAVA LABE MEDIA a.s., 2005 - 2017, všechna práva vyhrazena.
Používáme informační servis ČTK. Kontakt na redakci.
Publikování nebo šíření obsahu Denik.cz je bez písemného souhlasu
VLTAVA LABE MEDIA a.s., zakázáno.
Marketingové podmínky. Cookies. Zrušit oznámení