Včera to šéfka resortu zopakovala i ve Zlíně. Například stavba dálnice D49 v úseku Hulín – Fryšták je pozastavena od roku 2010. Chybí jim „jen“ ono pověstné poslední kulaté razítko. „Chceme, aby stavby byly povolovány i s přezkumem nejdéle do jednoho roku. Stavební legislativu proto musíme hodně zjednodušit a povolování výrazně zkrátit. A musíme to udělat velmi rychle,“ zopakovala Dostálová.

„Myslím si, že největším nepřítelem zákona je obava ze změn. Nastal ale čas, aby se něco stalo a změnilo. Snažme se všichni, aby se našlo pragmatické řešení,“ apeloval ve Zlíně náměstek hejtmana Jiří Sukop.

Na úroveň Polska

Ministryně Dostálová starostům ukázala, jaký dopad má dnešní praxe v povolování dopravních staveb do ekonomiky. Příprava jednoho kilometru dálnice se u nás podle dat ministerstva dopravy v důsledku dlouhého povolovacího procesu protáhne o 8,4 roku a jeho cena se zvýší o 65,6 milionu korun na kilometr. Bez toho, aniž by by se vůbec začalo stavět.

V žebříčku rychlosti vydávání stavebního povolení, který připravuje Světová banka, se Česko loni propadlo ze 156. na 157. místo (na úroveň Burundi). Ministryně včera starostům sdělila, že minimálním „cílem“ je posun o sto pozic dopředu. Tedy na úroveň Polska.

Při regionální túře se Dostálová dozvěděla i to, že Ostrava chce aspirovat na sídlo chystaného Nejvyššího stavebního úřadu. „Jako třetí největší město v republice ještě žádný centrální orgán státní správy nemáme,“ nadhodil primátor Tomáš Macura, který si ve shodě s dalšími starosty přeje zjednodušit celé řízení tak, aby neobíhali občané, ale papíry. (zpd, pj)

Na jednu žádost
Nový stavební zákon je asi nejzásadnější normou, kterou v letošním roce připravuje Babišova koaliční vláda. Zákon ale zatím narážel na odpor některých starostů, kteří se bojí, že přijdou o část pravomocí a rozhodovat se bude o úroveň nad nimi. Ministryně Dostálová se proto nyní snaží domluvit se samosprávami na finální podobě zákona.

Pro stavebníky má být největší změnou to, že dosavadní samostatné procesy (územní rozhodnutí, stavební povolení či územní souhlas) sloučí do jednoho. Celý proces bude digitální. Žádost půjde podat z domova a úřadům poběží 30 až60 denní lhůty, aby se vyjádřily. Když to neučiní, je automaticky vydáno povolení.