Práci obecních a městských úřadů oznámkovalo jedničkou a dvojkami, které odpovídají školní stupnici, 54 procent občanů. Dvě pětiny Čechů stejně oznámkovaly práci premiéra Bohuslava Sobotky (ČSSD) a kvalitu zdravotní péče. Přibližně třetina lidí si myslí, že na výbornou nebo chvalitebnou je i práce krajských úřadů, zajištění občanské svobody, možnost uplatnit své schopnosti, situace ve školství a činnost vlády.

Relativně dobře občané ještě pohlížejí na péči o bezpečnost občanů, stav životního prostředí, rozvoj demokracie, vyřizování záležitostí na úřadech a vyhlídky do budoucna. Nejvíce rozporuplně však hodnotí loňskou práci prezidenta, 29 procent dotázaných ji oznámkovalo jedničkou nebo dvojkou, naproti tomu 45 procent jí dalo čtyřku nebo pětku.

Práci parlamentu a vnitropolitickou situaci občané berou spíše jako průměrnou. Trojku jim udělilo 46 procent lidí, čtyřku a pětku dostaly přibližně od dvou pětin lidí.

Mezi tisícovkou občanů

Hůře už veřejnost hodnotí zajištění sociálních jistot, podmínky života mladých rodin nebo péči o morálku a duchovní hodnoty, které dostaly pětku a čtyřku od poloviny respondentů. Přes 50 procent lidí stejně oznámkovalo poctivost v podnikání a podmínky života starých lidí. Vůbec nejvíce lidí, a to 75 procent, dalo dostatečnou a nedostatečnou výsledkům privatizace.

V porovnání s předchozím průzkumem si většina uvedených oblastí polepšila, i když nepatrně. Významné zlepšení STEM zaznamenal hlavně u oblastí týkajících se praktické politiky, kam patří práce vlády, premiéra a samotná vnitropolitická situace v zemi.

Agentura provedla průzkum v době od 6. do 16. ledna mezi tisícovkou občanů starších 18 let.