Potraty se v této komunitě odsuzují. Proto sedm nebo deset dětí v jedné rodině není žádná výjimka. Na početné potomstvo také Romky pobírají sociální dávky. Tento model se většinové společnosti ne vždy líbil. Za minulého režimu byly sterilizace Romek zřejmě běžnou záležitostí. V posledních dvaceti letech se to výrazně změnilo, ale k případům odsouzení žen k definitivní neplodnosti docházelo také.

V pondělí se za podobný postup vláda Jana Fischera omluvila. „Sterilizace provedená v rozporu s právem je závažným zásahem do tělesné integrity člověka a jako taková porušuje jedno z nejzákladnějších lidských práv,“ uvedl ministr Michael Kocáb. Vláda se za tento postup omluvila všem poškozeným.

Kvalifikovaný souhlas

Na případy upozornil ombudsman Otakar Motejl, který se několika podněty začal zabývat v roce 2004. Lékaři se většinou hájili tím, že ženy dali k zákroku souhlas. „To ale nestačí. Ve stresující situaci takového typu musí jít o stanovisko informované,“ zdůraznil Motejl.

Známým se stal případ Heleny Ferenčíkové, která za nechtěnou sterilizaci vysoudila na Vítkovické nemocnici omluvu. Podle verdiktu Ústavního soudu však nárok na milionové odškodné neměla, protože šlo o promlčený skutek. Kocáb konstatoval, že tyto neetické lékařské úkony neprobíhaly jen u nás.

„S podobnou praxí se potýkaly země od Švédska přes USA až po Švýcarsko. Naší snahou je zamezit jejímu opakování a zaměřit pozornost na provádění sterilizací tak, aby se možné riziko neoprávněného provedení tohoto zákroku zcela eliminovalo,“ uzavřel Kocáb.

K tomu mají sloužit doporučení ministerstva zdravotnictví včetně vypracování jednotného informovaného souhlasu k provedení sterilizace včetně pohovoru s psychologem.

Čtěte také: Sterilizace Romek pokračuje, vláda se neomluví