„Není však pravda, že jsem se rozhodl odvolat ředitele Stráského, jak se v posledních hodinách objevovalo v médiích. Odvolává se v případě, že někdo pochybil. Ale my jsme se společně dohodli na ukončení smlouvy," řekl Chalupa. Dodal, že Stráského mise ředitele NP Šumava byla úspěšná. Chalupa uvedl, že Stráský zvolil i správnou cestu v boji s kůrovcem. Podle něj to byl „postup přiměřený a efektivní."

Stráský stojí v čele parku od loňského února. Když jej Chalupa jmenoval do funkce, uvedl, že Stráský by měl vést park rok až 18 měsíců. „Proto bylo zřejmé, že letos mezi 15. únorem a 15. srpnem na své pozici skončím," uvedl Stráský. Dodal, že období ve funkci ředitele bylo zajímavou etapou. „Byla to velmi bohatá a členitá zkušenost," řekl Stráský.

Jeho nástupcem se stane čtyřicetiletý Mánek, který se loni vrátil do vedení parku krátce po jmenování Stráského ředitelem. Rodák z Horské Kvildy do roku 2007 deset let v NP Šumava pracoval. Potom na čas odešel, provozoval geneticko-biochemickou laboratoř se zaměřením na výzkum genofondu populací lesních dřevin. Mánek je členem ODS.

Nový ředitel by chtěl dokončit připravovaný zákon o šumavském národním parku. Jednou z priorit, které hodlá Mánek prosazovat, je postupné zvětšení první, bezzásahové, zóny parku. „V postupných časových horizontech bych ji rozšířil na 35 procent území, jak o tom hovoří navrhovaný zákon," řekl dnes Mánek. Nyní tvoří první zóna 13 procent území NP Šumava.

Bývalý předseda federální vlády a ministr v několika resortech Stráský byl na místě šéfa parku trnem v oku ekologických aktivistů. Ti jednasedmdesá­tiletého milovníka turistiky několikrát kritizovali za zásahy na Šumavě.

Dvě anticeny

Například letos v dubnu si od sdružení Děti Země vysloužil hned dvojí „ocenění" – Anticenu Ropák za největší protiekologický počin a Zelenou perlu za antiekologický výrok. Podle pořadatelů ankety byla hlavním důvodem „diskreditace poslání parku v očích veřejnosti". Zelenou perlu obdržel Stráský za větu: „Zákon je dodržován tím, že bude neustále porušován, ale jeho porušování bude kryto jím umožněnými výjimkami."

Loni aktivisté protestovali blokádami při zásahu proti kůrovci v lokalitě Na Ztraceném. Na stejném území zahájil park kácení i letos, i když zvolil šetrnější metodu. Přesto tento krok vyvolal nevoli v Bruselu, kdy si na zásahy Na Ztraceném stěžovala Evropská komise.

Národní park ŠumavaŠumava je největším ze čtyř českých národních parků

Zřízení: nařízením vlády ze dne 20. března 1991.

Rozloha: 680 km2 (největší ze čtyř českých národních parků); park byl vyčleněn z největší chráněné krajinné oblasti (CHKO) tehdejšího Československa – CHKO Šumava zřízené v roce 1963 na rozloze 1630 km2.

Poloha: NP leží na hranicích ČR s Rakouskem a Německem, a to na území Jihočeského (okres Prachatice) a Plzeňského kraje (okres Klatovy). Na německé straně na něj navazuje NP Bavorský les (240 km2), na české straně je obklopen CHKO Šumava.

Charakteristika: Největší souvislý komplex lesů ve střední Evropě (lesy zabírají zhruba 80 procent rozlohy parku – zelená střecha Evropy), rozvodí Severního (Vltava) a Černého moře (Dunaj). Park leží v nadmořské výšce od 570 m n. m. (údolí Otavy u Rejštejna) po 1378 m n. m. (Plechý), na jeho území jsou tři z pěti ledovcových šumavských jezer (Plešné, Laka, Prášilské).

Ochrana území: tři zóny (stupně ochrany) – území první zóny je ponecháno přirozenému vývoji bez ovlivňování člověkem, v druhé zóně (největší) je cílem veškeré činnosti udržení přírodní rovnováhy a postupné přibližování stávajících ekosystémů přirozeným společenstvům, okrajová třetí zóna zahrnuje území člověkem značně pozměněná a střediska soustředěné zástavby.

Osídlení: V NP Šumava je sedm obcí (Borová Lada, Horská Kvilda, Kvilda, Modrava, Prášily, Srní, Stožec) a několik místních částí, celkem zde trvale žije asi 1200 obyvatel.

CHKO Šumava: CHKO, která tvoří ochranné pásmo NP, má rozlohu 990 km2; na jejím území jsou některé zvláště cenné části Šumavy – čtyři národní přírodní rezervace (Černé a Čertovo jezero, Boubín, Bílá strž, Velká niva) a několik desítek přírodních rezervací a přírodních památek (celková plocha zvláště chráněných území v CHKO přesahuje 60 km2, což je zhruba šest procent plochy CHKO). Na území CHKO, které se člení na čtyři zóny ochrany, leží i většina přehradní nádrže Lipno.

Sídlo správy NP a CHKO Šumava: Vimperk (Prachaticko). V čele správy parku, jejímž zřizovatelem je ministerstvo životního prostředí, stojí ředitel.

Ostatní:

- CHKO a NP jsou společně vyhlášeny biosférickou rezervací UNESCO (hranice biosférické rezervace se v některých částech liší od hranice CHKO).

- Území Šumavy je zahrnuto do soustavy chráněných území evropského významu Natura 2000 – Evropsky významná lokalita (EVL) Šumava, EVL Boletice, ptačí oblasti.

- Šumavská rašeliniště jsou na seznamu tzv. Ramsarské konvence o ochraně mokřadů mezinárodního významu.

- Šumava byla zařazena do Červené knihy ekosystémů Mezinárodní unie pro ochranu přírody (IUCN).

- V letošním roce byl měl NP Šumava hospodařit s rozpočtem zhruba 480 milionů korun. Meziročně je to asi o 20 procent méně.