Peníze jsou určeny zejména na zlepšení infrastruktury. "Obě výzvy se zaměřují na vytvoření podmínek pro zlepšení kvality vzdělávání na středních a vyšších odborných školách v souvislosti s budoucím pracovním uplatněním na trhu práce. Chceme přispět ke zlepšení připravenosti žáků a studentů na odbornou praxi a sladění požadavků poptávky a nabídky na regionálním trhu práce," uvedla v tiskové zprávě ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová (za ANO).

Z dotací je možné hradit stavební práce i nákup vybavení, pokud to bude sloužit k preferovaným účelům. "Typickým příkladem projektu může být rekonstrukce strojírenské dílny pro střední průmyslovou a odbornou školu a její vybavení, nebo například nástavba v podkroví budovy gymnázia za účelem vybudování odborné učebny pro cizí jazyk a laboratoře chemie," uvedl náměstek pro evropské programy Zdeněk Semorád.

Jedna z výzev je specificky určena pro obce, v nichž se nacházejí sociálně vyloučené lokality. Tak je možné také rozšiřovat kapacity škol nebo doplňkově zajistit připojení k internetu či pořizovat kompenzační pomůcky.