Vyplývá to z průzkumu, který mezi 16. a 22. únorem udělala agentura Ipsos. Přihlášky na školy musí zájemci podat do 1. března.

Jednotné přijímací zkoušky na maturitní obory se uskuteční v dubnu. Stejně jako loni, kdy se jednotné přijímací zkoušky na maturitní obory konaly poprvé plošně, se zájemci mohou i letos přihlásit na dvě školy. Z dvou termínů zkoušek se uchazečům bude započítávat lepší výsledek.

Průzkumu se zúčastnilo 315 rodičů budoucích středoškoláků z celé ČR. Sedm procent z nich uvedlo, že mají o střední škole jinou představu, než jejich potomek. Dalším osm procent nechává údajně rozhodnutí na dítěti a školu pro podání přihlášky neřeší.

Podle ředitelky gymnázia a základní školy Open Gate Kateřiny Kožnarové by o škole měli rozhodovat vždy rodiče společně s dětmi, které musí s výběrem školy souhlasit. Klíčová při volbě konkrétní školy je osobní návštěva. Dospělí by svým dětem měli vysvětlit možné důsledky volby, včetně možností, které si tím uzavírají.

Typ školy by si rodiny měly rozmyslet podle vzdělávacích potřeb a možností dítěte, nikoli pouze podle jeho studijního průměru. "Není tedy od věci obrátit se na některou z pedagogicko-psychologických poraden," poznamenala Kožnarová. Odborníci ve školských zařízeních mohou podle ní pro dítě doporučit vhodný učební styl i profesní kariéru. Na termíny poraden se ovšem dlouho čeká, a proto je třeba se do nich objednat s dostatečným předstihem, dodala.

Například pro jasně technicky zaměřené děti je podle Kožnarové lepší zůstat do deváté třídy na základní škole a potom jít na střední odbornou školu. Dětem, které jsou všeobecně talentované a nemají vyhraněné záliby, by doporučovala zamířit na osmileté gymnázium. Umožní mu to poznat jednotlivé předměty do větší hloubky a jasněji se profilovat, vysvětlila.

Na čtyřleté obory se zkoušky uskuteční 12. a 16. dubna, na šestiletá a osmiletá gymnázia pak 13. a 17. dubna. Náhradní termíny pro všechny maturitní obory budou 10. a 11. května. Jednotné přijímačky se nedělají na umělecké obory, kde se v lednu konaly talentové zkoušky.

Testy mohou školy s maturitními obory doplnit vlastními zkouškami v období od 12. do 28. dubna. Na většině škol pak výsledek z jednotných přijímaček bude muset tvořit alespoň 60 procent celkového hodnocení uchazeče. Výjimkou jsou sportovní gymnázia, kde to bude 40 procent.

Na obory vzdělání bez maturity se přijímací zkoušky budou konat od 22. do 30. dubna.