„Shodli jsme se na rychlém vyhodnocení krátkodobých rizik a přizpůsobení vnitřních předpisů vysokých škol, které umožní regulaci provozu v budovách,“ řekl Mikuláš Bek. Podle něj se to týká třeba toho, jaká zavazadla je možné do objektů nosit. „To je v zemích, které mají rozsáhlé zkušenosti s kriminálními činy na školní půdě, běžné, že velká zavazadla nejsou připuštěna,“ uvedl.

Ministr školství si nemyslí, že by se plošně na vysokých školách zaváděly bezpečnostní rámy. Objevit by se mohly v budovách, které se vyhodnotí jako rizikové. Vzniknout by měl informační systém pro varování. Ve spolupráci s ministerstvem vnitra a policií se proškolí pracovníci, kteří mají na univerzitách na starosti bezpečnost. Poté se uskuteční i intenzivní bezpečnostní školení ostatních zaměstnanců a studentů.

Experti se pokusili nasimulovat pravděpodobnost, s jakou bylo možno střelce z filozofické fakulty zasáhnout a zneškodnit:

Simulace zásahu proti střelci na filozofické fakultě
Střelci simulovali zásah proti vrahovi z fakulty: Bylo velmi těžké ho trefit

Každá ze škol má vlastní pravidla provozu. Změny v jejich nastavení patří mezi rychlá opatření. Následovat budou střednědobé a dlouhodobé kroky. Naváže se spolupráce vedení škol s krajskými policejními ředitelstvími, v některých krajských městech se podle ministra zástupci univerzit a policie už sešli.

„Každá vysoká škola bude muset přistoupit individualizovaně ke konkrétním krokům. Problém je vnímán na každé škole jinak, ve větších i menších městech,“ uvedla rektorka Univerzity Karlovy (UK) Milena Králíčková. Podotkla, že svá opatření si zvolí i každá ze 17 fakult UK. Zmínila třeba případný vstup na kartu. Podle rektorky škola zatím uhradí opatření z vlastních zdrojů.

Ministr uvedl, že analýzy bezpečnosti i investice do bezpečnostních kroků by se měly platit z evropských dotací z operačního programu Jan Amos Komenský.

Bezpečnostní rámy, nebo jiné řešení? 

Debata o instalaci bezpečnostních rámů se podle Králíčkové vede i na UK, zatím se kloní k tomu, aby škola zavedla jiné nástroje, které budou zvyšovat pocit bezpečí i bezpečnost na univerzitě. „Zatím nevím o fakultě, která by se rozhodla instalovat rámy v těchto dnech, teď okamžitě. Zvyšují ta bezpečnostní opatření jinými způsoby, zabezpečeným vstupem a dalšími různými nástroji, ale zatím nikoliv instalováním rámů,“ řekla.

Až budou známé rámcové požadavky na bezpečnostní opatření a jejich množství, bude možné podle ministra vést debatu o dodatečných penězích.

Zabrání bezpečnostní rámy útokům masového vraha? Přečtěte si názor experta:

Večer po střelbě v Praze 21. prosince
Policejní instruktor: Rámy a zákazy zbraní útokům masových vrahů nezabrání

„V první chvíli nejde ani tak o nějaké výrazné finanční investice bezprostředně, ale jde o nastavení režimu v budovách, které budou vyhodnoceny v budoucnu jako rizikové,“ řekl Bek. Primárně jde podle něj o školení, psychologickou pomoc či nastavení základních bezpečnostních plánů v jednotlivých institucích. Z toho pak podle něj vyplynou konkrétní finanční požadavky.

Podle náměstka policejního prezidenta Tomáše Lercha policie vyšle do pracovní skupiny experty, kteří se zabývají ochranou měkkých cílů. Bezpečnostní plány by se měly aktualizovat. Preventivní semináře a výcvik pak přispějí k eliminování následků na minimální mez, pokud by nebezpečná situace nastala, řekl Lerch. V pracovní skupině budou podle Králíčkové i zástupci České konference rektorů, určitě bude ve skupině mít svého zástupce i Univerzita Karlova, uvedla.

Jednání o bezpečnostních opatřeních je reakcí na tragickou událost z 21. prosince, kdy po střelbě na filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze zahynulo 14 lidí a 25 bylo zraněno. Pachatel spáchal sebevraždu.