Má neustálé přetáčení hodinek dvakrát do roka ještě nějaký smysl?
Nemá. Většina odborníků upozorňuje, že střídání času má negativní vliv na zdraví a psychiku lidí. O úspoře energií v době letního času nemůže být ani řeč. Když se Evropská komise ptala členských zemích na výhody plynoucí ze zavedení letního času, dostala od většiny z nich odpověď, že nemá významnější vliv ani na zemědělství, dopravu či cestovní ruch. Trvá to ze zvyku, své opodstatnění to ztratilo.

Pozor na změnu času. Dvě hodiny po půlnoci na neděli 26. března se ručičky hodin posunou o hodinu dopředu, tedy z času 2.00 SEČ na 3.00 SELČ
Změna času 2023: Kdy a v kolik se mění, jak působí na zdraví, proč se tak děje

Proč dosud politici zodpovědní za tento stav tuto situaci, která lidem zbytečně komplikuje život, stále nevyřešili?
Není jednoznačná shoda na tom, který čas by měl platit. Část států se přiklání k zimnímu, část preferuje letní, zbylým je to jedno. Na tom to bohužel troskotá.

Evropský parlament o zrušení střídání času již rozhodl. Proč se toto rozhodnutí dosud neprojevilo v praxi?
V dosud největším průzkumu, ve kterém hlasovalo 4,6 milionu Evropanů, se vyjádřilo 84 procent z nich pro zrušení střídání obou časů. Lidem to jednoduše nevyhovuje. Byl to velmi silný impuls tento stav jednou pro vždy ukončit. Bohužel přišel covid a státy zaměřily svou pozornost jinam. Chyběl lídr, který by téma vrátil zpět k jednání. Věřím, že kdyby nepřišel covid a poté válka na Ukrajině, státy už by se shodly.

Poslanec Evropského parlamentu Tomáš ZdechovskýPoslanec Evropského parlamentu Tomáš ZdechovskýZdroj: Profimedia

Jak by se tedy podle vás měla situace aktuálně řešit?
Vina je i na straně Evropské komise, jež upustila od snahy problém řešit. Inicioval jsem proto minulý týden dopis Evropské komisi, který podepsalo dalších 42 kolegů napříč frakcemi, aby podnikla kroky, které povedou ke zrušení střídání časů. Komise by měla najít platformu, která členským státům umožní najít společný postoj.

Očekáváte, že se každoroční jarní přecházení na letní čas a podzimní návrat k času středoevropskému zruší, anebo to již není pravděpodobné?
Věřím, že se nám střídání časů povede zrušit do pěti let. Tlak sílí s každým dalším přetáčením hodin. Lidé si stěžují, píší o tom média, vyjadřují se k tomu odborníci. Nemůže to trvat donekonečna. Řešíme tady tuto záležitost už několik let, máme odborné studie i průzkumy veřejného mínění, přesto se to nedaří dotáhnout do zdárného konce.

Projev Tomáše Zdechovského ke střídání času:

Zdroj: Youtube

Kdy by tedy bylo možné konec letního času očekávat, a co by tomu ještě muselo předcházet?
Do příštích evropských voleb se to nestihne. Prioritou je podpora Ukrajiny a posílení odolnosti evropské ekonomiky v souvislosti s dopady covidu-19 a válkou na Ukrajině. A to vše v rámci směřování k uhlíkové neutralitě, které by Evropa měla dosáhnout v roce 2050. Pokud by se však našel silný evropský hráč, který by to téma vrátil zpět na jednací stůl, do pěti let by mohl být střídání konec.