Situaci komplikují vtipálci, kteří jsou schopni stromek zapíchnout do koše. Problémy jsou hlavně na velkých sídlištích, kde jehličnany vyhodí najednou více lidí. Vrší je na sebe, stromky pak překážejí. Tomu by se dalo podle Pražských služeb předejít.

„Lidé by měli stromky vyhazovat nejlépe den před odvozem komunálního odpadu, aby nedocházelo k jejich přílišnému hromadění v ulicích po zbytečně dlouhou dobu. Stromky jsou do vozů na komunální odpad nakládány v běžných svozových dnech a jejich odvoz bude probíhat po celý leden a únor,“ informoval mluvčí podniku Radim Mana.

Zdůraznil také, že stromky rozhodně nepatří do kontejnerů, protože by výrazně snížily jejich kapacitu. Správně by je lidé měli nechat u popelnice na komunální odpad. Pokud není veřejně přístupná, například proto, že je uvnitř dvora činžovního domu, mohou stromek postavit k nádobám na tříděný odpad.

Stromky projdou drtičkou 

„Konečná zastávka pro vánoční stromky je u odběratele, který se zabývá zpracováním dřeva. Stromky jsou nadrceny a následně využity například v zahrádkářském průmyslu. Část znečištěných nebo nedostatečně odstrojených stromků putuje společně se směsným odpadem k energetickému využití do ZEVO Malešice,“ vysvětlil Mana.

Lesníci se podle mluvčí pražských lesů Petry Fišerové čas od času setkávají i s tím, že lidé vrátí stromek zpátky do přírody. Nejspíše se domnívají, že tím pomohou zvěři. „Dekorace a zapomenuté ozdoby mohou ublížit zvířatům. Kdyby se například dostal háček od ozdoby do trávicího ústrojí zvířete, mohlo by uhynout,“ varoval mluvčí Pražských služeb.

Ze stejného důvodu je nepřijímá ani pražská zoo. „Stromky bereme pouze od prodejců, nikoli z domácností, tam by bylo nebezpečí například zapomenutého háčku, o který by se zvířata mohla poranit,“ potvrdila mluvčí zoo Helena Petáková.

Už nyní dostala Zoo Praha okolo 600 stromků a očekává jich necelou tisícovku. „Další nabídky už musíme odmítat, protože převyšují naši spotřebu,“ dodala Petáková. Na jehličnanech si pochutnají kopytníci, větve poslouží ptákům jako úkryt ve voliérách.

Pravidla Pražských služeb ovšem platí pouze v hlavním městě. Přestože je mnohá infrastruktura se sousedními obcemi v Praze západ a východ propojená, v tomto případě tomu tak není. Například v sousedních Horoměřicích byli místní upozorněni, že se nemají řídit pražskými pravidly a odnést jehličnany do sběrného dvora.