„S blížícími se volbami se stal exekutorský tarif opět vhodným tématem pro začínající kampaň, ve které lze tak říkajíc zabít dvě mouchy jednou ranou – sníží tarif široko daleko nejméně populární právnické profesi v Čechách, na Moravě a ve Slezsku a zároveň s ním snížit i počet exekutorských úřadů, o nichž je pan ministr přesvědčen, že je jich zkrátka moc," uvedla nyní prezidentka komory Pavla Fučíková.

Jí a jejím kolegům se nelíbí analýza, kterou si nechal Pelikánův úřad zpracovat. Z ní vyplývá, že průměrný soudní exekutor si vydělá 348 678 korun měsíčně, což je dostatečně velký polštář na to, aby tarify mohly být seškrtány o třetinu. „To znamená, že odměna soudního exekutora v prvním tarifním pásmu půjde z 15 na 10 procent, minimální odměna ze tří na dva tisíce korun," doplnila Fučíková s tím, že exekutoři táhnou za kratší stranu provazu, protože veškeré pravomoci a konečné rozhodnutí má v ruce ministr.

Existenční problémy

Již dříve exekutoři uvedli, že někteří z nich se už nyní dostávají do existenčních problémů, neboť musejí vyřizovat prakticky nevymahatelné pohledávky, za které exekutoři nedostanou zaplaceno. Těch je asi 60 procent. Jedná se v naprosté většině o lidi, kteří mají na krku více exekucí. Komora proto navrhla, aby se na vymáhání pohledávek podíleli i věřitelé zavedením povinných záloh na náklady exekuce.

To se ale příliš nelíbí právě věřitelům. „Vyžadovat po věřitelích, aby finančně odpovídali za riziko, že jejich dlužník není či v budoucnu nebude solventní, považuji za velmi nespravedlivé. Je potřeba si uvědomit, že velká část věřitelů nepřispěla ke vzniku pohledávky svým přičiněním," uvedl již dříve prezident České asociace věřitelů Pavel Staněk. Pokud by přeci jenom k zavedení záloh mělo dojít, muselo by věřitelům být ponecháno právo na volbu exekutora. To jede přímo proti požadavkům o zavedení takzvané teritoriality, tedy místní příslušnosti exekutorů.

Jenomže podle ministra spravedlnosti je exekutorů příliš a jejich počet by se měl snížit. „Počítáme spíš s redukcí úřadů. Když se některý z úřadů uvolní a nebude jediný v daném okrese, tak ho budeme rušit," řekl v polovině května exekutorům Pelikán.
V současné době funguje 158 soudních exekutorů. Zhruba dvě desítky úřadů je pak neobsazených.

Soudní exekutoři začali v České republice fungovat v roce 2001. Do té doby byla vymahatelnost dluhů tři procenta. Dnes je to 40 procent.