Na sirotčí důchod má po úmrtí některého z rodičů nárok nezaopatřené dítě maximálně do 26 let věku, pokud se připravuje na budoucí povolání. Studenti jiné než denní formy studia ho mohou pobírat, pokud ze své výdělečné činnosti nemusejí odvádět pojistné na sociální zabezpečení. Jedná se například o dohodu o provedení práce s průměrným výdělkem do 10.000 korun hrubého u jednoho zaměstnavatele nebo dohodu o pracovní činnosti, z níž není příjem ani 2500 korun měsíčně.

ČSSZ v létě především absolventům oznamuje, že jejich nárok na důchod skončil. Pokud dodají aktuální potvrzení o pokračování studia, výplata se obnoví. V případě, že vznikne prodleva ve vyplácení, i když na důchod budou mít nárok, dostanou peníze zpětně.

Sirotčí důchody se vyplácejí také určitou dobu po ukončení studia, přičemž podmínky se v různých situacích liší. Pokud je sirotek po skončení povinné školní docházky veden na úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání a nemá nárok na podporu v nezaměstnanosti, náleží mu sirotčí důchod do 18. roku věku. Platí to také pro nezletilé, kteří nedokončili střední školu.

Po ukončení studia na střední nebo vyšší odborné škole, které nastává zpravidla v červnu, náleží sirotčí důchod ještě za prázdninové měsíce. Pokud sirotek nepokračuje v denním studiu na vysoké škole, nesmí mít příjem, z něhož se odvádí sociální pojištění, ani nesmí pobírat podporu v nezaměstnanosti nebo při rekvalifikaci.

Po ukončení vysokoškolského studia náleží dítěti sirotčí důchod ještě následující kalendářní měsíc po měsíci, ve kterém studium ukončilo. Pokud ale studium přeruší, přestává být nezaopatřeným dítětem okamžitě.

Minimální sirotčí důchod letos činí 2748 korun měsíčně, od ledna by se měl zvýšit. V letošním prvním čtvrtletí průměrná sirotčí penze dosahovala 5875 korun. Sirotčí důchod pobíralo více než 42.000 dětí a mladých lidí. V květnu vláda schválila návrh, podle kterého by na sirotčí důchod mělo dosáhnout více dětí.