Mimo jiné prý museli předložit doklad o zaplacení 650 korun za seznam přednášek a imatrikulační akt. Podle zákona o vysokých školách ale nelze zapsání do studia podmínit placením jakýchkoli částek.

Fakulta se brání, že úhrada nebyla povinná. Dle studentů to ale ze zvacího dopisu nevyplývalo a doklady po nich byly požadovány, píše MfDnes.

V dopise, kterým škola zvala k zápisu, se studenti dočetli, že si mají přinést kromě zápisového listu, občanského průkazu a fotografie i doklad o zaplacení 250 korun za seznam přednášek a 400 korun za imatrikulační akt. Nebylo tam však uvedeno, že poslední dvě položky nejsou povinné. Studenti si proto věci pořídili a nyní se cítí podvedeni.

Zástupci univerzity odmítají, že by škola podmiňovala zápis uhrazením jakýchkoli finančních částek či poplatků

Přesto kancléř školy Rostislav Hladký připustil, že podnět od studentů je impulzem pro fakultu, aby navrhla textové úpravy dokumentu, který dostávají studenti k zápisu. Mělo by se tak předejít nejasnostem.

„S tvrzením univerzity souhlasit nemůžu, protože u zápisu jsem byla a studijní referentky mi tvrdily, že oba doklady o zaplacení musím mít. Protože jsem na imatrikulaci nebyla a brožuru si nekoupila, dodneška mi nedali index. Podobně jsou na tom i další kolegové z mého oboru,“ uvedla studentka, která si nepřála uvést jméno.

Studenti, kteří mají podezření, že nastalo porušení pravidel, se mají dle Hladkého obrátit na vedení fakulty, případně rektora. „Dojde-li ke zjištění dílčího pochybení, učiní vedení UP obratem nápravu,“ slíbil kancléř.

Oslovení zástupci dalších fakult UP odmítli, že by v souvislosti se zápisem požadovali úhradu jakýchkoliv částek. Například na přírodovědecké fakultě nezpoplatňují seznam přednášek ani nepožadují úhradu nákladů spojených s imatrikulací.