Miloš Zeman státní svátek oslavil projevem na demonstraci svých příznivců. Vedle něj stál na pódiu šéf Bloku proti islámu Martin Konvička a místopředseda Úsvitu – Národní koalice Marek Černoch. Policie vysokoškoláky na Albertov k pamětní desce nepustila. Ti se proto rozhodli uctít své předchůdce z let 1939 a 1989 v náhradním termínu. Dnes se jich sešlo na tři tisíce. Shromáždění zahájili studentskou hymnou Gaudeamus igitur a za mohutného potlesku si vyslechli, kteří rektoři jejich akci podporují. Bylo jich patnáct včetně Mikuláše Beka z Masarykovy univerzity, Petra Konvalinky z ČVUT či rektora Univerzity obrany Bohuslava Přikryla. Největší ovace sklidil nejvyšší představitel Univerzity Karlovy Tomáš Zima.

Přes snahu o apolitické vyznění akce bylo každému jejímu účastníkovi zřejmé, že na Albertov přišli v neděli proto, že v úterý ho okupovali ti, 
s nimiž nechtějí mít nic společného.

„Připomeňme si hodnoty tohoto svátku důstojně a bez lidí, kteří propagují nepřijatelné postoje. Postavme kritické myšlení, odbornost 
a vzdělanost proti politické demagogii, odpuštění proti nenávisti," pronesla Mirjam Friedová, děkanka Filozofické fakulty UK. Mikuláš Bek 
v jasné narážce na Zemanovo pohrdání „samozvanou elitou" a vzývání zdravého venkovského jádra uvedl, že český národ je plebejský: „Existuje plebejství lokajské, které se krčí před vrchností, ubližuje slabším a nemá úctu k pravidlům, nebo je porušuje, když se nikdo nedívá. Vedle toho je plebejství osvobozené prací a vzděláním, hrdé, sebevědomé a připravené pomáhat slabším."

Miloš Zeman, jak připomíná politolog Daniel Kroupa, byl v 90. letech minulého století nepřehlédnutelným bojovníkem proti všemu nahnědlému. Jeho současný příklon k hnutí Martina Konvičky, jenž v souvislosti s vyznavači islámu mluví o plynových komorách a rozemletí do masokostní moučky, se dá sice vysvětlit bezbřehým populismem, ale ne zcela. Premiér Bohuslav Sobotka uvedl, že Miloš Zeman svým vystoupením na Albertově po Konvičkově boku „naštval všechny sociální demokraty". Po dnešní důstojné, inteligentní a kultivované připomínce listopadového výročí si nepochybně mnoho voličů a stoupenců Miloše Zemana položí otázku: mám názorově blíž k lidem, kteří stáli na albertovském pódiu 17., nebo 22. listopadu? Chci, aby můj prezident stál po boku pánů Konvičky a Černocha, nebo univerzitních rektorů?