Předtím, než se studenti začnou připravovat na samotné přijímačky, lámou si hlavu (často spolu s rodiči), na kterou střední školu se vydat.

Jiří Drahoš: Dvouletý odklad maturity z matematiky nic nevyřeší

„Při podávání přihlášky bych si měl vybrat dvě školy, i kdybych si byl naprosto jist, že chci jen na jednu. A proč? Protože pak získám dvě možnosti účastnit se testování. A počítá se mi ten lepší výsledek z každého z předmětů. Při každém testování mě bude čekat test z matematiky a českého jazyka (společný základ pro všechny), případně další testy nebo kritéria specifická pro danou školu, jako například studijní průměr nebo účast na olympiádách. Je dobré tato kritéria předem znát, abych věděl, jak si stojím v porovnání s ostatními potenciálními uchazeči,“ radí Lukáš Holík ze společnosti Scio, na jejíchž webových stránkách si zrovna takové přijímačky nanečisto mohou žáci základních škol vyzkoušet. 

Poslední úlohu vyřeší málokdo

A na co je kladen důraz v testu z matematiky? „Test z matematiky se skládá z několika částí. Ta první je ryze počítací. Musím tedy dobře ovládat úpravu zlomků, vzorce pro rozklad algebraických výrazů a pravidla pro řešení lineárních rovnic. Dále test pokračuje slovními úlohami, kde již musím ze zadání (slovního nebo obrázkového) být schopen vytáhnout potřebné informace a sestavit rovnici nebo zvolit správný vzorec. Nechybí ani konstrukční úloha, kde ověřím rýsovací návyky. Na konci testu je zpravidla úloha, kterou vyřeší jen velmi malé procento účastníků a která zkoumá přesah účastníkových znalostí nad rámec běžného učiva,“ vyjmenovává Holík, který sám takové texty připravuje. 

Podle něj dělají žákům při zkoušce z matematiky největší problémy úpravy algebraických výrazů, práce se složitějšími geometrickými útvary a konstrukční úlohy.

Ilustrační foto
Vyzkoušejte si přijímačky na střední školy. Začínáme testem z matematiky

Přípravné kurzy mohou pomoci

Pokud máte pocit, že se vaše ratolest na přijímačky z matematiky nedokáže připravit sama, nebo s vaší pomocí, můžete ji přihlásit na některý z přípravných kurzů, kterých existuje celá řada. Ale pozor, jestliže váš student celou základní školu proflákal a prospíval s odřenýma ušima, nebude to tak jednoduché.

Dobrá rada

Početní chytáky by se v testech neměly vyskytovat. Přesto existuje pár pravidel, kterých je dobré se držet. V zadání se často požaduje uvést výsledek zlomkem v základním tvaru/desetinným číslem/výsledek ve specifických jednotkách. Dbejte na požadavek v zadání a neztratíte zbytečně body jen kvůli nesprávnému převodu. Kupříkladu zadání úlohy žádá výsledek v centimetrech, proto napíšu 60 cm, nikoliv 6 dm.

„Záleží na tom, kam se chci hlásit. Pokud je mým cílem výběrové gymnázium, bude má cesta trnitá. Převisy na těchto gymnáziích jsou vysoké a i dobře připravené děti mohou mít s přijetím problémy. Pokud mám zájem o gymnázium nebo střední školu spíše standardnějšího charakteru, může mi intenzivní příprava cílená na tyto testy pomoci se na školu dostat. Musím ale myslet na to, že dostat se na školu je jen první krok. Pokud jsem na základní škole prospíval jen tak tak, budu muset svůj přístup na střední škole změnit, abych se na ní udržel,“ varuje Holík.

„Jestliže prospívám bez problémů, je nejlepším prvním krokem vyzkoušet si vzorový test v časovém limitu a zjistit, jak dopadnu. Pokud mi nějaké úlohy nedávají smysl, může mi kurz s lektorem pomoci odstranit tato slepá místa a odehnat nejistotu, kterou bych mohl cítit,“ dodává. 

Přijímací zkoušky.
Vyzkoušejte si přijímačky na střední školy. Nabízíme druhý test z matematiky

Nabízí se také otázka, zda je vůbec potřeba nějaké zvláštní přípravy na přijímačky, nebo by děti měly všechno umět z běžného vyučování. „Až na poslední úlohu testu z matematiky vycházejí všechny úlohy z RVP, tedy rámcového vzdělávacího programu, který je pro všechny školy společný. S touto látkou by žáky měli učitelé ve třídě během studia seznámit. Co je specifické, je způsob zadání úloh – bez jakékoli přípravy mě jejich forma může zaskočit. I pokud jsem tedy v matematice suverén, měl bych se alespoň podívat, jak testy vypadají, a natrénovat formát požadovaných odpovědí,“ uzavírá odborník ze společnosti Scio.

Procvičte si logiku s Raymondem M. Smullyanem

1) Dívám se na čísi podobiznu. Zajímalo by vás, kdo je na ní zobrazen? Prozradím vám, že nemám sourozence a že otec toho muže na obrázku je syn mého otce. Kdo je na obrázku?

2) Teď vám prozradím, že nemám sourozence a že syn toho pána na obrázku je syn mého otce. Kdo je tentokrát na obrázku?

3) V pokoji je tma a v zásuvce prádelníku je čtyřiadvacet červených a čtyřiadvacet modrých ponožek. Kolik nejméně ponožek musím vyndat ze zásuvky, abych měl jistotu, že jsem vytáhl alespoň dvě ponožky stejné barvy?

Ilustrační snímek
Pro generaci alfa je digitalizace jako dudlík

4) Předpokládejme, že v zásuvce je několik modrých a stejný počet červených ponožek. Přitom nejmenší počet ponožek, které musím vytáhnout, abych si byl jist, že jsem vytáhl alespoň jeden pár stejné barvy, se rovná nejmenšímu počtu ponožek, které musím vytáhnout, abych si byl jist, že budu mít alespoň dvě ponožky různých barev. Kolik ponožek je v zásuvce?

5) Před vigvamem seděli dva rudokožci, jeden velký a jeden malý. Malý byl syn velkého, ale velký nebyl otec malého. Jak je to možné?

6) Pan Koumes neměl hodinky, ale na stěně mu visely krásné hodiny, které žel tu a tam zapomněl natáhnout. Jednou, když zase došly, zašel za kamarádem, zůstal u něho celý večer, vrátil se pak domů a hodiny nařídil. Jak to dokázal?

7) V jistém hotelu mají 100 pokojů a jejich dveře označili čísly od 1 do 100. Kolikrát při tom použili šablonu, podle které se píše devítka?

Řešení hádanek: 

1) můj syn
2) můj otec
3) Nejčastější nesprávnou odpovědí je 25. Kdyby hádanka zněla: „Kolik jich musím nejméně vytáhnout, abych si byl jist, že budu mít v ruce aspoň dvě ponožky různé barvy?", pak by 25 byla správná odpověď. Jenže v naší hádance se požadují aspoň dvě ponožky stejné barvy, takže správná odpověď jsou tři. Jestliže vytáhnu tři ponožky, pak buď budou všechny stejné barvy – to jsem vytáhl aspoň dvě ponožky stejné barvy, nebo dvě budou stejné barvy a třetí bude barvy jiné, a i pak jsem vytáhl dvě ponožky stejné barvy.
4) čtyři
5) velký rudokožec byla matka malého rudokožce
6) Když pan Koumes vycházel z domu, natáhl hodiny, spustil je a poznamenal si, kolik právě ukazují. Když došel ke kamarádovi, zapsal si u něho čas, kdy přišel, a potom čas, kdy odešel. Takže věděl, jak dlouho u přítele pobyl. Když došel zpátky domů, podíval se na hodiny a tak zjistil, jak dlouho byl pryč. Od této doby odečetl dobu, kterou strávil u přítele, a tak zjistil, jak dlouho mu trvala cesta tam i zpátky. Připočetl polovinu výsledné doby k času, kdy odešel od přítele, a tak dostal, kolik je hodin.
7) čtyřicetkrát – dvacetkrát na devítky a dvacetkrát na šestky

1) Jak známo, blízcí příbuzní nesmějí spolu uzavírat manželství. Smí se muž oženit se sestrou své vdovy?

2) Pan Dlouhý bydlí v pětadvacátém poschodí. Každý den, vyjma sobot a nedělí, sjede ráno výtahem do přízemí a jde do práce. Večer, když se vrací, vyjede do čtyřiadvacátého poschodí a to jedno patro vyjde vždycky pěšky. Proč vystupuje ve čtyřiadvacátém poschodí, a ne v pětadvacátém?

3) Která verze předpisu na sněhový krém je napsána správně?

200 g práškového cukru, 2 žloutky a trochu citronové šťávy šlehej až do ztuhnutí.

200 g práškového cukru, 2 žloudky a trochu citronové šťávy šlehej až do ztuhnutí.

4) Z Bostonu do New Yorku vyjede vlak. O hodinu později vyjede vlak z New Yorku do Bostonu. Oba vlaky jedou stejně rychle. Který z vlaků bude blíž k Bostonu, až se potkají?

Ilustrační snímek
Psycholog radí rodičům: Co dělat při šikaně, kdy zakázat mobil, jak motivovat

5) Hřeben střechy směřuje od západu k východu. Sedne na něj holub a snese vejce. Na kterou stranu vejce spadne pravděpodobněji, na severní, nebo na jižní?

6) Dvě mince dávají dohromady 3 Kč, i když jedna z nich není koruna. Co je to za mince?

7) Hlemýžď potřebuje půldruhé hodiny, aby obeplazil kruhovou závodní dráhu ve směru hodinových ručiček. Když se plazí v opačném směru, urazí tutéž dráhu za pouhých devadesát minut. V čem to vězí?

8) Dva muži stáli před soudem obžalováni pro vraždu. Soud jednoho z nich uznal vinným a druhého prohlásil za nevinného. Soudce se obrátil k tomu, co byl shledán vinným, a pravil: „Přestože o vaší vině není sebemenších pochyb, zákon mi ukládá, abych vás propustil na svobodu.“ Jak je to možné?

Řešení chytáků: 

1) Jak by se asi ženil nebožtík?
2)Pan Dlouhý byl trpaslík a nedosáhl ve výtahu na knoflík do pětadvacátého poschodí.
3) Ani jedna. Žloutky se do sněhu nedávají. Ten se dělá z bílků.
4) Oba vlaky budou, až se potkají, samozřejmě stejně daleko od Bostonu.
5)Moderní věda zjistila, že holubi vejce nesnášejí. To je výhradně starost holubic.
6) Dvoukoruna a koruna. Jedna z mincí, totiž dvoukoruna, není koruna.
7) Půldruhé hodiny je totéž jako devadesát minut.
8) Ti dva obžalovaní byli siamská dvojčata.