S odřeným kýlem pak musejí určitě počítat na menších řekách, přičemž Mže a Tichá Orlice jsou už zcela nesjízdné, sdělil Vojtěch Jančar z Českého kanoistického svazu.

Korytem Berounky protéká deset kubíků vody a pod Berounem vodáci narazí na mělčiny. Lužnice v Bechyni klesla pod šest kubíků a dolní tok Sázavy pod sedm kubíků. Podobná situace je i na ostatních řekách včetně menších nížinných, uvedl Jančar.

Kolem minima se pohybuje voda na horním toku Vltavy, proto se vodáci před splutím musí registrovat u správy Národního parku Šumava. Ohře je díky průtoku z přehrady Skalka splavná od Chebu.

Na Sázavě jsou už pod jezy mělčiny a pod Krhanicemi vodáci proplují slalomem mezi kameny. V tomto úseku se v sobotu pojede turistický Český pohár vodáků, tradiční Týnec - Pikovice. "Lužnice v Suchdole se jeví jako potůček a pod Táborem se objeví kameny v řečišti," sdělil Jančar.

Moravu lze splouvat od soutoku s Desnou, plavba Litovelským Pomoravím je sice zakázána, ale je ho možné obeplout přes Mlýnský náhon. O víkendu mohou vodáci vyrazit i na Moravici od Kružberku. Z ostatních moravských toků lze ještě sjíždět už jen dolní toky Opavy a Dyje.