Manželé Jáchym a Anna byli údajně prosperující pastýři, kteří výtěžek svého hospodářství dělili mezi jeruzalémský chrám, pomoc chudým a vlastní potřeby. Jelikož se jim dlouho nedařilo mít děti, odešel Jáchym do pouště, kde se 40 dní postil a modlil k Bohu. Po této době se mu zjevil anděl a oznámil mu, že jeho modlitby byly vyslyšeny. Dceru, která se jim poté narodila, pokřtili Marie. Otec zemřel krátce po jejím narození, Anna se údajně dožila vysokého věku.

Anna je patronkou Bretaně, Québeku, Florencie, Innsbrucku či Neapole. Obrací se na ni především ti, kteří prosí za šťastný sňatek a manželství, za požehnání dětí, za šťastný porod, je považována za patronku matek, vdov, žen v domácnosti, ale například i horníků, tkalců, mlynářů, čeledínů, krejčích a krajkářů. Zbožní křesťané se k ní často modlí za déšť. Často bývá zobrazována s nezletilou Marií či s Marií a malým Ježíšem.