Svaz měst a obcí České republiky oslovil řadu zástupců samosprávy i odborníků z praxe a akademické sféry, aby na Inspiračním fóru představili své zkušenosti.

„O své názory a perspektivy v oblasti chytrých řešení a udržitelného rozvoje se letos podělí 20 řečníků z celé republiky. Podrobně budou diskutovat především o tématech souvisejících s vodou v obci a v krajině, nakládáním s historickými a památkovými budovami i o tom, jak na praktickou pomoc starostům a starostkám při výkonu jejich funkce, a to nejen v aktuálně vyhrocené energetické situaci,“ dodává Radka Vladyková, výkonná ředitelka SMOČR.

Vyloučená lokalita v Předlicích v Ústí nad Labem.
V Česku přibývá ghett, jsou jich už stovky. Lidé mají hlouběji do kapsy

Informační fórum otevře Dana Drábová, odbornice na jadernou energetiku a místostarostka obce Pyšely, která pohovoří na téma moderních technologií, jež mohou pomoci snižovat naši závislost na fosilních palivech v centralizované i decentralizované (komunitní) energetice. Starosta obce Těchobuz Pavel Hájek nám přiblíží svůj vztah k historickým památkám a jejich využití pro komunitu v obci. Eva Neudertová, expertka na udržitelnost, promluví o tom, jakou roli může hrát takzvaná ‘šedá voda‘ v kontextu energetické a klimatické krize. A na psychologa Radkina Honzáka a jeho příspěvek na téma vyhoření naváže bývalý starosta Říčan Vladimíř Kořen, který detailněji promluví o zvládání stresu při každodenní práci ve funkci starosty.

Program Inspiračního fóra 2022

Kdy: 1. 12. 2022, 9-17 hodin

Kde: Kino Přítomnost, Siwiecova 1, Praha 3 (rezervace nutná) a zároveň přenos online na webu akce www.inspiracniforum.smocr.cz a www.smocr.cz.

Zrekonstruované památkové objekty mohou být pro obec velkým přínosem

Obec Těchobuz se hrdě hlásí k odkazu Bernarda Bolzana, který zde pobýval a tvořil v letech 1823 až 1842. Jméno tohoto světoznámého matematika, filozofa a duchovního nese galerie v bývalém zámeckém špýcharu i místní studánka, v obci je na jeho počest instalována pamětní deska.

„Péče o nemovité památky je viditelným výrazem úcty společnosti ke své vlastní minulosti a předkům. Zrekonstruované památkové objekty mohou být pro obec velkým přínosem. Atraktivita obce je pak důležitá pro rozvoj turismu a je také možnou záchranou před klesající demografickou křivkou,“ myslí si Pavel Hájek, starosta malé obce Těchobuz na Vysočině.

Procházka po Těchobuzi
Když svítí slunce, je fajn jít na procházku. Třeba po Těchobuzi a okolí

Jeho motivací pro vstup do komunální politiky byly právě neudržované památkově chráněné budovy v obci. V současné době je všech 10 památek v majetku obce. Většinu z nich se podařilo v minulých letech zrekonstruovat a najít jejich smysluplné a provozně nenáročné využití. V

Těchobuzi se dále nachází třeba kostel svatého Marka, kaple svatého Jana Nepomuckého nebo zámek Těchobuz. V obci najdeme také památník padlým nebo bývalou školu, kde v současnosti působí infocentrum.

Využití šedé vody ve veřejném sektoru v kontextu energetické a klimatické krize

Víte, co je to šedá voda? Jedná se o splaškové odpadní vody neobsahující fekálie a moč, které odtékají z umyvadel, van, sprch, dřezů apod. Šedou vodu je po úpravě možné použít jako vodu provozní pro splachování záchodů, pisoárů a zalévání zahrad. Znovuvyužití šedé vody je jednou z cest, jak snížit spotřebu pitné vody.

Otázku, jak společnost rozvíjet udržitelnějším způsobem zejména s ohledem na ekonomiku i životní prostředí, aktuálně řeší celá Evropa například záměrem Zelené dohody pro Evropu.

Proč je v období zelené transformace naší ekonomiky právě hospodaření s vodou důležitým tématem i pro veřejný sektor a jakou roli může hrát takzvaná šedá voda v kontextu energetické a klimatické krize, nám sdělí Eva Neudertová, která se se tématu udržitelnosti a vody v městské krajině věnuje od dob svých vysokoškolských studií environmentálního inženýrství na FSV ČVUT. Přiblíží nám možnosti a vhodnost aplikace využití šedé vody pro různé typy obecního majetku, podělí se s námi o dosavadní zkušenosti, výzvy i přínosy hospodaření s šedými vodami v ČR.

Cesta k vlastnímu provozování vodohospodářské infrastruktury

Jak ve městě Zábřehu docílili sociálně únosné ceny vody a toho, aby finance ze správy vodovodů a kanalizací v ročním objemu cca 20 milionů korun zůstaly v místě a mohly být dále investovány, například do nové čističky kalů? O tom, jak se městům a obcím v okresu Šumperk podařilo přejít k vlastnímu provozování vodohospodářské infrastruktury, přijde povědět starosta Zábřehu, RNDr. Mgr. František John, Ph.D. K tomuto kroku se obce odhodlaly po získání dotace na rekonstrukci a výstavbu kanalizace ve výši přibližně 1 miliardy Kč.

Klimatické změny podle výsledků aktuálního šetření Světové zdravotnické organizace už do České republiky dorazily a již jsou evidentní i jejich dopady.
Klimatická krize dorazila do Česka. Ohrožena je především voda

Na realizaci záměru měly dva roky.  Motivací k provozování vodohospodářské infrastruktury městy a obcemi byl nejen cíl mít vše pod kontrolou, ale i možnost zabránit provozní společnosti vyvádět dividendy ze systému, a to dokonce do zahraničí. Původní státní podnik Vodovody a kanalizace Šumperk byl totiž v roce 1994 rozdělen na vlastnickou a provozní část. Zatímco vodovodní infrastrukturu zprivatizovaly obce ve formě akciové společnosti, provozní společnost patřila soukromému a později i zahraničnímu vlastníkovi.

Starosta John, který vystudoval ekologii a humanitní environmentalistiku, si po prvních letech fungování nového modelu pochvaluje zejména ekonomickou, environmentální i sociální udržitelnost.

Rekonstrukce zámku Štědrá

Barokní zámek Štědrá byl vystavěn v letech 1730-1734 Ferdinandem Jakubem Kokořovcem z Kokořova v letech 1730-1734 v západní části obce Štědrá na Karlovarsku. Po požáru roku 1744 byl zámek obnoven v pozdně barokním slohu. Po roce 1945 jej využíval státní statek, později zde sídlila zemědělská škola či ONV.

Na počátku 90. let 20. století doplatil zámek na chaotickou privatizaci a postupně chátral. Roku 2011 jej od soukromého majitele zakoupila sama obec Štědrá, která ihned přistoupila k záchranným pracím. Zámek o 40 pokojích byl v havarijním stavu, měl zazděná okna a do střechy zatékalo. Obec navázala spolupráci s Národním památkovým ústavem a začala s přípravou oprav, protože objektu hrozilo zřícení střední části.

V roce 2016 získal zámek cenu Zachráněná památka, která je součástí soutěže o Stavbu roku Karlovarského kraje. Obnova zámku stále probíhá. “Z původního vybavení zámku se dochovalo pouze torzo skříně na mapy, ale díky občanům a příznivcům se podařilo zajistit několik kusů mobiliáře do plánovaných expozic,” uvedl starosta František Pánek.

Aktuálně je na zámku umístěna výstava historických kočárků a v přípravě je i kabinet kuriozit regionálního výtvarného umělce Dalibora Nesnídala.

Smrt 34 horníků byla největší motivací k realizaci protierozní a protipovodňové ochrany Šardic

Časopis Condé Nast Traveller zařadil krajinu v okolí obce Šardice mezi 50 nejkrásnějších míst na Zemi. První písemná zmínka o obci je z roku 1286, celá její historie je přímo spjatá s pěstováním vinné révy a i současná starostka se svým manželem jsou zapálenými vinaři.

Odhalení památníku u příležitosti padesátého výročí tragédie na dole Dukla u Šardic. Při průvalu povodňových vod do dolu zde 9. června 1970 zahynulo 34 horníků.
Katastrofa v Šardicích. Povodeň a šlendrián zavinily smrt desítek horníků

Šardice patří k místům, která v minulosti opakovaně postihovaly lokální povodně. Největší z nich zasáhla obec v červnu 1970, kdy se nad regionem rozpoutala větrná smršť a bouře s mimořádně silnou průtrží mračen. Z horní části Šardického potoka přišla povodňová vlna, kdy se obrovské množství vody valilo k obci proudem širokým 100 metrů. Dříve, než se dostala k obci, vtrhla do dolu Dukla, kde zaplavila 32 kilometrů chodeb. Pro 34 horníků v dole nebylo záchrany, přestože o ni několik dní usilovali specialisté z několika zemí.

Bývalý starosta obce Miroslav Gregorovič, který v dolech pracoval a neštěstí zažil na vlastní kůži, viděl po roce 1989 jediné řešení v realizaci komplexních pozemkových úprav. Ty proběhly v letech 2000-2007. I díky nim v posledních 12 letech v okolí Šardic vznikly nové krajinné prvky, které dělí obrovské lány polí na menší.

Postupně vznikla opatření jako příkopy, průlehy, vsakovací pásy, ochranné hrázky a nádrže, suché poldry, polní cesty, biocentra a biokoridory na ploše větší než 1600 ha, která pomáhají dlouhodobě řešit protipovodňovou ochranu obce, mírní dopady sucha a posilují druhovou rozmanitost území.

Areál MŠ a ZŠ slouží jako komunitní centrum

Obec Ostopovice se před patnácti lety rozhodla pro ambiciózní plán a postupně začala realizaci přestavby dosluhujícího areálu školky a školy na moderní, architektonicky hodnotnou a energeticky úspornou budovu pro 21. století.

Nízkoenergetická stavba je v provozu od roku 2011. Je vytápěna tepelným čerpadlem s podzemními vrty o hloubce 100 m, které si vystačí s méně než 15 procenty původní spotřeby energie, pro splachování toalet i zalévání zahrady se využívá dešťová voda a užitnou plochu školní zahrady rozšířila zelená pobytová střecha. Počet dětí se za uplynulých deset let prakticky ztrojnásobil a obec proto v současnosti plánuje další rozšíření a dostavbu areálu.

Automatické mlýny architekta Josefa Gočára

Renovace Winternitzových Automatických mlýnů přemění objekt v moderní centrum umění a kreativity. Přesune se sem Východočeská galerie Pardubice, Galerie města Pardubic a vzniknou Centrální polytechnické dílny.

Porotci se při hodnocení  zaměřili především na architektonické a technické řešení, správný výběr vegetace a také na udržitelnost projektu
Ani tašky, ani plech. Nejlepší zelené střechy překvapují nápaditostí

Významnou historickou památku se město, kraj i soukromý investor, architekt Pavel Smetana, rozhodli společně oživit v rámci společné vize.

Již od roku 2019 město naplňuje svou představu, která občanům i návštěvníkům města přinese možnost kulturního vyžití a zároveň vzniku místa mezigeneračního setkávání.

Autor: Klára Vorlíčková