„Půjde o čtrnáct akcí, do nichž se zapojila celá univerzita, studentské spolky i kolegové  z ostatních škol,“ uvedl Michal Zima, hlavní koordinátor iniciativy Svobodný listopad.

Zdůraznil, že si připomenou  i rok 1939, kdy na následky střelby zemřel medik Jan Opletal a pohřební průvod na uctění jeho památky se pro nacisty stal důvodem k uzavření českých vysokých škol  a perzekucím. „Nebýt statečnosti našich tehdejších předchůdců, nebyl by ani 17. listopad 1989,“ řekl Zima.

Kromě tradičního pietního aktu na Albertově a rekonstrukce pochodu na Národní třídu, které se budou konat příští neděli, studenti Právnické fakulty UK přichystali na příští středu Noc fakulty, během níž vystoupí na přednáškách a workshopech  43 hostů, mezi jinými ústavní soudkyně Kateřina Šimáčková, vrchní žalobkyně Lenka Bradáčová či právní filozof Jiří Přibáň a jedna z tváří revoluce Jana Hybášková, pozdější velvyslankyně ČR ve Slovinsku, Kataru a Kuvajtu.

Konference o disentu

O den později se uskuteční konference  o československém disentu, kterou bude moderovat britský velvyslanec Nick Archer  a v jejímž rámci zahraje skupina Plastic People of the Universe. Neméně zajímavé bude páteční fórum o ekonomické transformaci s guvernérem ČNB Jiřím Rusnokem.

Univerzitní program obohatí i výstava fotografií v Karolinu, jež zachycují tehdejší hektické dny i významné osobnosti. „Listopadoví lídři měli vize, pevné postoje a uměli spojovat. I to je výzva pro současnost,“ uvedl prorektor UK Miroslav Bárta, jenž se jako student revoluce aktivně účastnil.