Dvaapadesátiletý oddílový vedoucí na dětském táboře u Rabštejnské Lhoty měl před několika dny podle výpovědi údajně zneužité dívky ohrožovat děvče po večerce v jejím stanu. Vedoucí tuto výpověď zásadně popírá. Stojí tedy slovo proti slovu. Na čí straně je pravda, na to se nyní snaží přijít policie.

Jak si ověřujete údaje o táboře, na který posíláte své dítě? Diskutujte pod článkem!

Případ znovu vyvolal velkou diskusi mezi čtenáři Deníku. Převážná většina lidí se staví na stranu vedoucího a dává mu za pravdu v tom, že dívka na sebe chtěla zřejmě jen upozornit. V některých předchozích případech je však už prokázané, že vedoucí své svěřence sexuálně skutečně zneužil.

Odstrašující je třeba případ bývalého policisty, který byl za své pedofilní jednání odsouzen minulý rok v září. Expolicista David Stejskal jako vedoucí skautského oddílu pohlavně zneužil devět chlapců, za což musel na dva roky do vězení. Ve druhém odvolacím jednání tak rozhodl pražský městský soud. Zpřísnil tak rozsudek obvodního soudu, který mu vyměřil tříletý podmíněný trest vězení s odkladem na pět let.

Další kauza je z letošního dubna. Tehdy poslal soud do vězení dvojici oddílových vedoucích ze sdružení Malý princ za sexuální zneužívání malých chlapců na letních táborech. Obvodní soud pro Prahu 3 je poslal na 4,5 roku do vězení a vyměřil oběma nejvyšší možný podmíněný trest, 3 roky vězení s odkladem na pět let. Oba se navíc musí léčit a nesmějí pracovat s dětmi.

INFOGRAFIKA Dětské tábory

Rodiče se tak stále více bojí dát své ratolesti do rukou zcela cizích lidí. Na táborové vedoucí totiž neplatí žádný legislativní metr. Instruktorem i vedoucím se může stát doslova kdokoliv.

Nejjistější je tábor zaměstnavatele

Ředitelka nadace Naše dítě Zuzana Baudyšová doporučuje zjistit si už při výběru tábora co nejvíce informací. Nejlépe se zeptat rodičů, kteří už měli na tom kterém táboře dítě v minulých letech. Dobré reference jsou při výběru dětského tábora tím nejdůležitějším.

„Mně se zdají velmi dobré tábory, které pořádá zaměstnavatel. Lidé se tam mezi sebou znají a je méně pravděpodobné, že by se do takového kolektivu dostal někdo nežádoucí,“ míní Baudyšová.

Stejně tak je velmi důležité udržovat s dětmi během jejich pobytu na táboře kontakt. „Děti by měly mít na rodiče kontakt, aby věděly, kam se obrátit v případě jakéhokoliv problému,“ vysvětlila Zuzana Baudyšová.

Problematická je i otázka organizátorů tábora. Uspořádat dětský tábor může téměř kdokoliv. Skupiny vedoucích, kteří pořádají tábory v ČR, se dají rozdělit do dvou základních kategorií. Ty, co vedou svůj tábor pod taktovkou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) a čerpají dotace, a pak ty další. Ty sice nedostávají dotace, ale nemusí se ani nikomu s organizací svého tábora odpovídat.

„Organizátor dětského tábora, který čerpá dotace MŠMT, musí splňovat námi nastavené podmínky, čili musí mít řádně proškolené hlavní vedoucí. Takový hlavní vedoucí dětského tábora by měl projít školením pořádaným organizací, která má pro tuto činnost uděleno oprávnění MŠMT,“ řekla Deníku Helena Müllerová z MŠMT.

O školení vedoucích se starají nezávislé organizace. Oprávnění pro pořádání školení hlavních vedoucích dětských táborů udělilo MŠMT celkem 36 nestátním neziskovým organizacím.

Toto oprávnění je udělováno na dobu jednoho roku, poté musí organizace požádat o jeho prodloužení. „Pořádat tábor může jakákoli právnická či fyzická osoba. O schválení MŠMT žádat nemusí. Co se týče těchto organizací, které pořádají dětské tábory a nečerpají dotace MŠMT, je pouze na nich, jaké požadavky kladou na své hlavní vedoucí letních táborů,“ vysvětlila Helena Müllerová.

Vyplatí se vsadit na tradici

Není divu, že rodiče mívají obavy z toho, jestli bude o jejich dítě opravdu dobře a profesionálně postaráno. „My se to snažíme ošetřit tak, že si nepouštíme do vedení tábora nikoho zvenku. Vedoucími na našich táborech jsou lidé, kteří se ve skautu pohybují delší dobu a znají se mezi sebou. Pokud by se na straně nějakého vedoucího vyskytl problém, mohou na něj ostatní upozornit,“ vysvětlil Jan Žáček, mluvčí skautů.

Organizace, které finanční dotaci z ministerstva pobírají, jsou pravidelně kontrolovány. Ostatní skupiny se ale pod drobnohled nedostanou.

Určitě se vyplatí děti svěřit tradičním renomovaným organizátorům táborů. Komerční letní kempy nemusejí být zárukou dobré péče o děti.

„Za nás mohu říci, že máme nastavenou poměrně širokou škálu opatření, která se snaží zamezit tomu, aby se na táboře vyskytla nežádoucí osoba. Naši vedoucí musí složit zkoušky z pedagogiky, psychologie a dalších oborů, a tím se snažíme předcházet neštěstím,“ řekl Deníku mluvčí Junáku Jan Žáček.

Je ale třeba mít na paměti, že každý zájmový kroužek či tábor může pochybit. „Jediná možnost, jak děti ochránit, je posílat je tam, kde to známe,“ uzavřel Žáček.

Psycholog: Určitě bych tábory potomkům nezakazoval

Když posíláme děti na tábor, musíme být nanejvýš ostražití, varuje dětský psycholog z Pedagogicko-psychologické poradny v České Lípě Miroslav Hudec.

Myslíte si, že obavy rodičů před výskytem pedofilů na táboře jsou opodstatněné, mají se rodiče bát?

Myslím, že slovo obavy je příliš silné. Spíše bych doporučoval obyčejnou opatrnost. Podobnou, jako v případě ostatních dětských letních aktivit. Tak jako dbáme, aby dítě neriskovalo utopení při koupání, úraz při hrách poblíž silnice nebo na jiných nebezpečných místech, tak bychom se také měli předem přesvědčit, co je to za tábor, kam dítě posíláme. Podívat se tam, pohovořit s vedoucím a s personálem, ale také si sehnat nezávislé reference. Třeba od někoho, jehož dítě už na stejném táboře bylo. A být s dítětem v kontaktu, abychom se včas dozvěděli, kdyby se dělo něco, co se nám nějak nezdá. A samozřejmě poučit je, co na něm může vedoucí či jiný dospělý, ale i kamarád chtít, a co už v žádném případě ne.

Co může v dětské duši zanechat setkání s pedofilem?

Jestli se tím „setkáním“ myslí zneužití, pak to může být trauma na dlouho, někdy na celý život. Mezi nejhorší následky bych počítal totální ztrátu důvěry v dospělé a předčasné zhroucení představy světa jako v podstatě bezpečného místa k životu. Je to vlastně totéž, jako připravit dítě o dětství. Horší už je jen vražda nebo zmrzačení.

Doporučujete děti i přes několik případů s pedofily na tábory posílat?

V žádném případě bych tábory dětem nezakazoval, přece je nebudeme trestat. Ze své mnohaleté praxe vím, jak moc se většina z nich na letní tábory těší.

Proč je podle vás letní tábor pro děti dobrý?

Jako dětský psycholog bych zdůraznil zvyšování samostatnosti dítěte, schopnosti postarat se o sebe, a to třeba i v provizorních nebo aspoň méně komfortních podmínkách, fyzické i psychické otužování. Naplnění touhy po dobrodružství a zážitcích, navazování nových přátelství, která někdy přetrvávají léta. Dítě se na táboře i snadněji učí respektovat druhé a jejich přání, přijatelným způsobem řešit spory a roztržky, o něž nikdy mezi dětmi není nouze. A nesmíme zapomenout ani na zdravotní význam pobytu v relativně čisté přírodě, zvláště u dětí, které žijí v oblastech s narušeným životním prostředím, na utváření vztahu k ní a k její ochraně.