Je Česko v trestání bití výjimkou?
V Evropě ano. Právně jsou tělesné tresty dětí zakázány v 65 zemích světa, 27 zemí se k tomu zavázalo, včetně Česka. To tak učinilo v roce 2007, ale bez výsledku. Podle UNICEF je ve světě fyzicky trestáno přibližně 6 z 10 dětí ve věku 2-4 roky, celkově jde o 250 milionů dětí včetně těch českých.

Jaké jsou vědci potvrzené důsledky fyzických trestů?
Přednosta Psychiatrické kliniky 1. LF UK Martin Anders jmenoval narušení vztahů v rodině, problémy ve škole nebo dopady na strukturu a funkci mozku, který pak hůře zpracovává informace. Z bití si dítě odnáší traumatické zážitky, což může vést k úzkostem, depresím, menší úspěšnosti či častějšímu užívání návykových látek.

Jak běžné je bití dětí u českých rodičů?
Fyzické tresty jako součást výchovy přiznalo 36 procent českých rodičů, 42 procent je nepoužívá a dalších zhruba 22 procent je použilo, ale už to nedělají.

Domácí násilí zažívají v Česku tisíce dětí.
Češi jsou k tělesným trestům tolerantní. Odborníci vítají změnu zákoníku

Jak staré děti Češi bijí?
Nejčastěji trestají děti do šesti let (21 procent), zhruba 20 procent trestá až do dvanácti let, téměř 10 procent rodičů bije děti až do patnácti let a 7 procent dokonce do osmnácti let.

Kde Češi bijí své děti?
Nejčastěji doma (66 procent), ale lidé se nerozpakují uhodit dítě ani na návštěvě či na veřejnosti. Na návštěvě u rodiny 35 procent, u známých 24 procent, na hřišti 24 procent, v restauraci 14 procent, v dopravním prostředku 14 procent, u lékaře 10 procent a ve škole či školce 10 procent.

Proč fyzické tresty čeští rodiče používají?
Za účinnou výchovnou metodu je považuje necelých 6 procent respondentů. Dalších 46 procent uvedlo, že jde o poslední možnost, když nic jiného nefunguje, 18 procent se přiznalo, že jim zkrátka „rupnou nervy“.

Jaké fyzické tresty používají rodiče nejčastěji?
Plácnutí rukou přes hýždě používá téměř 60 procent oslovených, podobně jako plácnutí přes ruce. Pohlavek dá dítěti 42 procent, facku 17 procent a zatřesení za ramena či tělem dítěte necelých 16 procent.

V jakých případech trestají?
Za vztekání (30 procent), drzost (29 procent), ničení a poškozování věcí (24 procent), fyzické ubližování jiným (21 procent), lhaní (20 procent).

Česko patří k posledním zemím Evropy, kde nejsou zakázány tělesné tresty dětí. Představitelé ministerstva spravedlnosti proto v létě chtějí projednat novelu občanského zákoníku, jež by je označila za nepřípustné.
Dítě potřebuje hranice. Je ale chyba vynucovat je bitím, říká psychoterapeut

Jaký postup považují rodiče ve výchově dětí za nejefektivnější?
V pěti nejčastějších odpovědích se fyzické tresty nevyskytly. Lidé naopak zmiňují klidnou domluvu, vysvětlování (28 procent), přirozené důsledky (rozlil jsi vodu, musíš ji utřít - 19 procent), zákaz oblíbené činnosti (14 procent), zvýšení hlasu (9 procent), slovní pokárání (5 procent), poslání do pokoje, aby se uklidnilo (5 procent).

Bijí své děti spíše nevzdělaní lidé?
Ne. Bití považuje za součást výchovy 30 procent lidí bez maturity, mezi vysokoškoláky to je 35 procent a mezi středoškoláky 40 procent.

Záleží na tom, zda sami rodiče dostávali jako malí výprask?
Velmi. Téměř 61 procent rodičů, kteří byli biti, používají tyto tresty i u svých dětí. U rodičů, kteří fyzicky trestáni nebyli, se jedná o necelých 20 procent.

Ilustrační snímekFyzické tresty jako součást výchovy přiznalo 36 procent českých rodičů. Ilustrační snímek.Zdroj: Shutterstock

Považují rodiče bijící děti násilí za přijatelný způsob komunikace mezi lidmi?
Mnozí ne: 53 procent odpovědělo na tuto otázku „ne, za žádných okolností“. Přesto 20 procent z této skupiny děti fyzicky trestá.

Proč tolik českých rodičů stále fyzické tresty používá?
Na vině jsou zejména nedostatečná informovanost o důsledcích, neznalost jiných výchovných metod a mezigenerační přenos.

Co je to mezigenerační přenos násilí?
Organizace pracující s oběťmi násilí uvádějí, že velká část agresorů zažila v dětství bití, a násilí pak přenáší i do dospělých vztahů jako způsob „řešení“ sporů.

Každé fyzické násilí souvisí s ponížením dítěte, říká psycholožka
Ve vzteku dítě nebijte, můžete ztratit jeho důvěru, radí psycholožka Šauerová

Jak přestat s bitím dětí?
Podle předsedkyně vládního Výboru pro práva dítěte Evy Petrové je důležité více zpřístupnit vzdělávací programy, které naučí lidi osvojit si pozitivní výchovné metody. Dostupnější by měly být také informace o tom, že i mírné formy násilí negativně ovlivňují vývoj dětí a vztahy v rodině. Podle přednosty Psychiatrické kliniky 1. Anderse by měli rodiče dbát o vlastní duševní zdraví a pozitivně si ho utvářet pěknými zážitky. „Když je člověk depresivní nebo úzkostný, častěji sahá ke zkratkovitému řešení,“ upozornil.

Proč jsou tělesné tresty neúčinné?
Podle profesora lékařské psychologie a šéfa výzkumného týmu Radka Ptáčka vědecké výzkumy ukazují, že negativní zpevňování, tedy trest, nevede k žádoucímu chování. Pozitivní zpevňování, tedy pochvala žádoucího chování nebo klidné vysvětlení u špatného chování, ano.

Je správné trestat děti kvůli špatnému vysvědčení?
Podle Radka Ptáčka by vysvědčení by mělo být vnímáno jako výsledek dlouhodobé snahy dítěte během školního roku. „Je absurdní dítě za něj jakkoliv trestat. Rodič musí sám nejlépe vědět, jak ve škole funguje, takže jde i o jeho vizitku,“ vysvětlil.