Po téměř 50 letech se do rodné země vrátily ostatky kardinála Josefa Berana, muže, kterého nedokázali zlomit nacisté, ani komunisté. Rakev s jeho tělem je dnes již třetím dnem vystavena ve svatovítské katedrále. K vidění zde bude až do večerní bohoslužby. Po ní budou ostatky uloženy do nově zřízeného sarkofágu v kapli svaté Anežky.

Tělo netradičně spočine v tumbě nad zemí. Takový způsob se zpravidla používá u svatých. Podle mluvčího pražského arcibiskupství Stanislava Zemana diecéze doufá, že se kardinál Beran brzy svatořečení dočká.

Katolický duchovní Josef Beran byl politickým vězněm nacismu i komunismu. Po jmenování kardinálem prožil poslední roky svého života jako vyhnanec ve Vatikánu, kde také v roce 1969 zemřel. Ani v těžké nemoci mu tehdejší vláda nedovolila návrat do vlasti, po němž toužil, a neměla v plánu umožnit jej ani posmrtně. Ostatky kardinála, který byl svým významem srovnáván se sv. Vojtěchem, se tak vrátily do rodné země až nyní.

K jejich uctění se v sobotu uskutečnila v pražské katedrále sv. Víta mše, kterou sloužil arcibiskup Dominik Duka. Ten v ní mimo jiné nepřímo zkritizoval prezidenta Miloše Zemana za to, že se raději zúčastnil sjezdu KSČM než bohoslužby.