„Ničím nesvázané školní vzdělávací programy se výrazně liší, nikdo dnes vlastně neví, co mají umět děti na konci jednotlivých ročníků,“ míní ministr školství Josef Dobeš (VV). Proto se rozhodl svázat rozvolněné učivo standardy a testy. První příklady v pondělí zveřejnil portál www.rvp.cz.

Zástupci odborné veřejnosti vstoupili do diskuse jednak představou, jakých znalostí by žáci na konci prvního a druhého stupně ZŠ měli umět, jednak konkrétními testovacími úlohami z češtiny a matematiky. Od roku 2013, kdy se spustí naostro, k nim přibude ještě angličtina. Vyzvali pedagogickou veřejnost, aby se k jejich pojetí vyjádřili. Autoři jdou s dobou, a proto kladou důraz na čtenářskou gramotnost, čili na schopnost porozumět textu a umět s ním pracovat. Páťáci tak třeba mají být schopni posoudit pravdivost či nepravdivost tvrzení v ukázce, opatřit ji nadpisem či stanovit, zda konkrétní informace vyplývá z textu, nebo ne.

Jako u přijímaček

Podobné úlohy řeší děti, které skládají zkoušky na osmiletá gymnázia. Ta totiž většinou používají materiály vzdělávací společnosti SCIO. Dobeš počítá s tím, že do výběrového řízení na logistiku testování i jeho obsahovou část se vedle státní společnosti CERMAT přihlásí i řada soukromých společností. Původně se měl pilotní projekt uskutečnit už v červnu, nakonec se ale termín posunul na říjen. „Nikde není řečeno, že to bude poslední zkouška. Rozhodně ale půjde o elektronický proces, jehož výsledky nebudou sloužit k sestavování žebříčků škol,“ tvrdí ministr.

Naopak má pomoci především učitelům, aby věděli, kde jejich žáky tlačí bota. Na nový způsob ověřování znalostí se těší i střední školy a jejich zřizovatelé. Testy deváťáků totiž mohou nahradit přijímací řízení. Například v Moravskoslezském kraji ho letos bude mít na starosti CERMAT, a to pro 62 škol za 482 tisíc korun. „Za systémové řešení jednoznačně považujeme využití standardizovaného výstupu v 9. třídách, které připravuje ministerstvo,“ uvedla radní kraje Vysočina Marie Kružíková.

Jak by mohla vypadat zadání z češtiny a matematiky

Pro 5. ročník ZŠ

1. Která z následujících možností obsahuje dvojici slov stejného nebo podobného
významu?

A - šťastný – nešťastný
B - milý – nesoustředěný
C - skromný – nenáročný
D - líný – nešikovný

2. Která z následujících vět obsahuje slovo vícevýznamové?

A - Prohra ho zarmoutila.
B - Monika dostala nový míč.
C - Zelenina je zdravá.
D - Našel jsem v kapse korunu.

3. Které z následujících vět obsahuje pouze spisovná slova?
A - Mičuda mi spadl za plot k sousedům.
B - To je fakt hustý!
C - Adéla ode mě pořád vopisuje!
D - Dnes máme domácí úkol z angličtiny

Pro 9. ročník ZŠ

Zdrhám do Prahy na letiště. No, zdrhám, spíš jdu škarpou, trošičku obestřen mrákotným mrakem, protože piju. Poslední dobou jsme se studenty terezínského Koménia pili dost. Takže teď jdu podél silnice, často se ploužím příkopem, protože nechci, aby mě viděli policajti z hlídkovýho vozu. Nechci, aby mě chytili, nechci, aby se mě ptali na požár v Terezíně
Jáchym Topol: Chladnou zemí

1. V textu označ kliknutím myši nespisovné výrazy.
2. Napiš spisovné synonymum, jímž lze nahradit slovo „zdrhám“. ______
3. Napiš, jakého účinku na čtenáře dosahuje autor užíváním nespisovných výrazů.


Úlohy z matematiky

Pro 5. ročník ZŠ

Zaokrouhli čísla v uvedených číselných řádech:
1. Na desítky 57 688 ۬ =
2. Na tisíce 439 180 ۬=
3. Na desetitisíce 7 689 154 ۬=
4. Na stovky 57 688 ۬=

Pro 9. ročník ZŠ

Lucka se starala o králíka a pravidelně ho každý měsíc vážila. Hodnoty si zapisovala
do tabulky.
1.1 Určete, jaký je největší měsíční přírůstek hmotnosti králíka.
1.2 Vypočtěte, jaký je průměrný měsíční přírůstek hmotnosti králíka.
1.3 Zjistěte, kolik kilogramů bude vážit králík za dalších 5 měsíců, bude-li průměrně
přibývat už jen 120 g měsíčně.


Zdroj: www.rvp.cz

Čtěte také: Děti se slušnost učí v rodině, ale také ve škole