Více než sto tisíc uchazečů o řidičské oprávnění v České republice každoročně skládá závěrečné zkoušky v autoškole. Poslední dva roky se musí mnohem lépe připravovat. Zatímco ještě na jaře 2021 měli žáci neomezený počet pokusů s tím, že absolvovat opravnou zkoušku či test mohli vždy až po pěti pracovních dnech od neúspěšného pokusu a vše stihnout do půl roku, od 1. července zmíněného roku mají pokusy jen tři.

Navíc za opravnou zkoušku zaplatí. Změnu zavedla novela zákona o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel. V budoucnu mají být náročnější i testy samotné.

Balík ostrých testovacích otázek se rozroste o téměř padesát nových znalostních dotazů, včetně animací. Ilustrační foto
Žáci autoškol se budou muset více učit. Od července přibudou testovací úlohy

Opakování neúspěšné zkoušky 
Každý žadatel má tři pokusy na každou dílčí zkoušku – tedy jeden řádný pokus a případně dva opravné. A to jak u praktické, tak i teoretické části. Pokud neuspěje, je povinen absolvovat novou výuku nebo výcvik. Na složení zkoušky má opět tři pokusy. Vše musí ale stihnout do jednoho roku od složení první neúspěšné zkoušky. Pokud žadatel neuspěje ani na šestý pokus a navíc do jednoho roku, musí znovu absolvovat celou autoškolu.

Cílem bylo přinutit žáky autoškol k lepší přípravě. Pro některé totiž vidina „nekonečného“ opakování testů s tím, že jednou to snad vyjde, byla silnější než učení. Stejně tak omezení počtu opravných pokusů mělo zkvalitnit výuku v autoškolách. Po více než dvou letech jsou vidět reálné dopady.

„Omezení počtu zkoušek přineslo zvýšení úspěšnosti u první a druhé opravné zkoušky. Počet čtvrtých pokusů a dalších se naopak snížil. Také se pozitivně projevilo to, že se prodloužila doba mezi jednotlivými zkouškami, což je zapříčiněno lepší přípravou na opravné zkoušky,“ zhodnotil mluvčí ministerstva dopravy František Jemelka.

Souhlasí autoškoly i řidiči

Přísnější podmínky pro absolvování závěrečných testů si pochvalují majitelé autoškol. Podle nich téměř vymizel právě jev, kdy studenti chodili zkoušku takzvaně jen zkusit.

„Dalším benefitem je snížení celkového počtu závěrečných zkoušek a tím i zvýšení kapacity obcí s rozšířenou působností. Zvýšení této kapacity umožňuje přidělení brzkých termínů zkoušek všem žadatelům o řidičské oprávnění,“ přiblížil předseda Asociace autoškol České republiky Aleš Horčička.

Se změnami souhlasí i řidiči. Podle průzkumu České asociace pojišťoven polovina oslovených považuje tři pokusy za dostatečné. Další by počet ještě snížili. „Tři pokusy považuje za optimální v teoretické části 53 procent, v praktické 49 procent šoférů. Druhou optimální variantou jsou pro řidiče dva pokusy, kterou preferoval každý třetí dotazovaný,“ sdělil výkonný ředitel České asociace pojišťoven Jan Matoušek.

Už od příštího roku by po českých silnicích mohli jezdit sedmnáctiletí absolventi autoškol. Vedle sebe na sedadle spolujezdce však bude muset sedět zkušený šofér, nejčastěji rodič. Ilustrační foto.
Novinka na silnicích: Po autoškole dostanou lidé řidičák jen na zkoušku

V příštích letech se i přímo testy mohou ještě ztížit. Zatímco v Česku se zkouška skládá z pětadvaceti otázek, v Evropské unii je to průměrně o patnáct úloh více. Resort dopravy Deníku potvrdil, že se již na novém formátu pracuje. Kromě počtu otázek má reagovat i na technologický vývoj automobilů a rozšiřování elektromobilů.

„Nová koncepce nebude zahrnovat pouze nové otázky, ale celkově se změní formát. O konečné podobě jednáme a konzultujeme ji i na mezinárodní úrovni. Praktická část z jízd bude muset v budoucnu být upravena vzhledem k elektro a autonomním vozidlům. Nicméně půjde spíše o specifika těchto vozidel, základ zůstane prokázání ovládání vozidla,“ dodal mluvčí Jemelka.

Průzkum: Optimální počet pokusů pro složení závěrečné zkoušky podle dotazovaných řidičů

Praktická část
Jeden pokus – 9 procent
Dva pokusy – 27 procent
Tři pokusy – 49 procent
Čtyři pokusy – 4 procent
Pět pokusů – 11 procent

Teoretická část
Jeden pokus – 7 procent
Dva pokusy – 25 procent
Tři pokusy – 53 procent
Čtyři pokusy – 4 procent
Pět pokusů – 11 procent

Zdroj: Česká asociace pojišťoven