Tetování má v Česku zhruba stejný počet mužů a žen a ani mezi věkovými skupinami 15–34 let a 35–44 let není výrazný rozdíl (že má tetování, odpověděl každý pátý v tomto věku). Výrazně méně ale najdeme tetování u věkové skupiny 45+, tam je to pouze 8 procent.

Obvykle mají lidé na těle jednobarevné tetování, s motivem symbolu, například znamení zvěrokruhu, kříž, asijské znaky a podobně. Z odpovědí respondentů také vyplynulo, že nejčastěji mají svůj motiv vyvedený na paži nebo ruce.

Zajímavé výsledky pak přináší otázka, jak dokáže přítomnost tetování na těle druhého člověka změnit názor respondentů na něj nebo přístup k němu. 63 procent odpovědělo, že nijak, tedy tetování neovlivní jejich názor na druhého ani negativně ani pozitivně.

Starší lidí vnímají tetování negativně

K negativní změně názoru na člověka se ale přiklání čtvrtina. O mnoho více se k této změně postoje kloní respondenti nad 45 let věku (je jich 39 % oproti pouhým 12 % 15–34letých a 16 % 35–44letých) a o něco více také muži než ženy.

Pozitivně pak dokáže tetování změnit přístup k druhému u 12 % lidí – k tomu mají zase o něco větší tendenci mladí respondenti ve věku 15–34 let.