Rezervace Žebračka je jedním z míst, kam se denně slétají na noc tisícovky havranů z Přerovska, Olomoucka i Prostějovska, aby na větvích listnáčů přečkaly noc.

Přílet havranů a kavek připomíná velkolepý rituál. Do lužního lesa se postupně organizovaně slétávají ze vzdálenosti několika desítek kilometrů.

Čtěte také: V Dolním Němčí zachránili krahujce. Poraněných zvířat neustále přibývá

Cestou sedají na stromy a vedení a přibírají další jedince, aby se nakonec jako velký černý mrak usadili ve větvích stromů na okraji Přerova.

„Je to nádhera. Nikdy jsem nic takového neviděla," sledovala odpolední nálet stovek černých ptáků na stromy v zástavbě na pravém břehu Bečvy Anežka Poláková z Kroměříže.

Více očí lépe vidí nepřítele

Havrani mají vysoce rozvinuté sociální chování. Hnízdí pospolitě v koloniích a mimo hnízdní období společně nocují.

„Ptáci zimující u nás se každý večer slétají, a to v počtech několika tisíc, na jedno vybrané místo. Jedním z nich je právě Žebračka," uvedl Adolf Goebel z Moravského ornitologického spolku.

Společné nocování je pro ptáky výhodné.

„Cítí se tak bezpečně. V případě, že jedinec zaznamená nějaké nebezpečí, vyšle signál a hejno vzlétne – více očí lépe vidí případného nepřítele," vysvětloval.

Ráno se ptáci zase rozlétnou opačným směrem do míst, kde se krmí.Se současnými mrazy početné hejno v nocovišti ptákům nijak nepomůže.

Na chlad mají na rozdíl od savců, kteří se tepelným ztrátám brání shlukováním či choulením do klubíčka, jiné adaptace a výbavu.

Citelně jich ubývá

Na Žebračku se slétají tisíce havranů. Co je zajímavé, že v posledních letech mezi nimi přibývá kavek obecných. „Zatímco havranů polních v Česku bohužel ubývá, počty kavek obecných narůstají," objasnil ornitolog.

Havranů podle odborníků ubývá citelně. Na Žebračce v minulosti bývaly počty mnohonásobně vyšší. Do Česka se na zimu přesouvají ptáci z Pobaltí, severu Ukrajiny a Polska.

Pokud by lidé věděli o dalších zimovištích na území Olomouckého kraje, případně střední Moravy, mohou se obrátit na Moravský ornitologický spolek. Ten lokalitu a počty ptáků zmapuje.

„Přivítáme takové zprávy," dodal Goebel.Nezmapovaná nocoviště se v nížinách mohou nacházet na okraji lužního lesa – stejně tak národní přírodní rezervace Žebračka byla zřízena k ochraně zbytků lužního lesa v povodí řeky Bečvy.

Čeští havrani míři na jih Francii

Havrani většinou přilétají zimovat do České republiky na přelomu října a listopadu.

Čtěte také: Jurečka: Vybíjení volně žijících ptáků si nedokážu představit

Naopak havrani, kteří se během roku vyskytují v Česku, v podobném čase odlétají jižněji do Středozemí, nejčastěji na jih Francie. Havranů, kteří u nás zimují, je nepoměrně více, než těch, co v České republice v létě hnízdí.

Havran patří do skupiny krkavcovitých. Jeho příbuznými jsou kavky, vrány, straky i sojky. Vyznačují se vysokou inteligencí a zvídavostí.