Věděli to čtyři roky, ale nechali to být.

Teď, dvanáct pracovních dní do konce roku, majitelé domů s kotlem na pevná paliva stojí na prahu velkého průšvihu. Měli by v ruce držet odbornou revizi na svoje topeniště. A to v případě, že zatápí v kotli připojeném k radiátorům. O revizi mohou od ledna 2017 požádat úředníci obcí s rozšířenou působností. Když ji nepředloží, riskují majitelé domů pokutu až 20 tisíc korun.

Čtěte také:Mapa čmoudilů je celostátní. Neudává, ukazuje na nešvar

Z půl milionu domácností, kterých se to týká, má ale zákonnou povinnost splněnu jen menšina lidí.

Hrozící vlně sankcí se snaží zabránit ministerstvo životního prostředí (MŽP).

Připravilo metodiku pro obce s rozšířenou působností, ve které instruuje úředníky, aby nedávali pokuty tomu, kdo se na revizi do konce tohoto kalendářního roku alespoň objedná. Na dotaz Deníku to potvrdil ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO).

„Jak je u nás zvykem, většina lidí odkládala revizi na poslední chvíli. Chtěl bych apelovat na všechny, kdo revizi ještě nestihli, a zároveň je uklidnit. Pokud co nejrychleji zvednou telefon a technika si objednají na co nejbližší termín, i po novém roku, bude vše v pořádku. Dohodnutý termín pak doloží případné kontrole z obce," potvrdil Deníku Brabec. „Určitě máme pochopení pro ty, kteří se opravdu snaží zákonnou povinnost splnit, ale nestihnou kontrolu provést do konce roku kvůli vytíženosti topenářů. Nejde nám o to zapráskat bičem a ukládat pokuty, ale zajistit dobrý technický stav kotlů a naučit lidi jejich správné obsluze," zdůrazňuje ministr Brabec.

Zákon o ochraně ovzduší, který revize zavádí, platí už od roku 2012. První revize musí proběhnout letos a pak každé dva roky. Cílem je zlepšit ovzduší v obydlených oblastech, kde nesprávně seřízené kotle v kombinaci se spalováním odpadků trvale zamořují okolí rakovinotvornými látkami. I proto bude od ledna dovoleno kontrolovat kotle a palivo i přímo v domácnostech.

Revizi smí provádět jen takzvaně odborně způsobilá osoba, která byla proškolena výrobcem kotle, navíc pod dohledem Hospodářské komory a Asociace podniků topenářské techniky. Ta rovněž vede seznam odborníků (viz grafika).

Kontrola topenišť - co byste měli vědětZdroj: DENÍK

„Důležité je vědět, že povinnost kontrol se týká opravdu všech kotlů na tuhá paliva o výkonu 10 až 300kW včetně. Tedy jak starých zařízení, tak i nových kotlů, které byly instalovány třeba letos. V případě, že výrobce kotle již neexistuje, nezajišťuje proškolení kontrolorů nebo není znám, může kontrolu provést technik jiného výrobce s proškolením na podobný typ kotle," popisuje Roman Švantner z topenářské firmy Enbra. Cena za revizi je cca 800 až 1500 korun. Trvá hodinu až dvě.

Přečtěte si: Bez revizní zprávy můžete mít velké problémy