Podle zákona, který platil od loňského září, totiž musel své finanční příjmy (nad 100 tisíc korun), majetkové poměry (včetně způsobu nabytí), odměny i závazky zveřejnit nejen každý poslanec, senátor, ministr či hejtman, ale také starosta, člen rady a placený zastupitel. To je pochopitelně v obcích, kde se lidé navzájem znají, problém.

„Některé údaje, například o stavu konta, jsou hodně osobní. Nejde o snahu něco utajit, ale nevidím důvod, aby se tyto věci probíraly v každé kuchyni. Podle mých zkušeností lidé na radnicích nejsou proto, aby se obohatili, ale aby pomohli své obci či městu,“ řekla Deníku Irena Pekárková, starostka Černé v Pošumaví. Proto přivítala, že novela z letošního června sice ponechává povinnost údaje do registru zanést, ale část učinila neveřejnou, konkrétně informace o závazcích a movitých věcech.

Komunální politici tak budou zveřejňovat jen data o příjmech, nemovitostech, cenných papírech a podílech ve firmách. Ti, kteří nejsou za výkon funkce placeni (s výjimkou zastupitelů statutárních měst včetně Prahy), nebudou odhalovat ani své příjmy a majetkové výhody. 

Hříšníci bez přiznání

Irena Pekárková patří k činitelům, kteří oznamovací povinnost za rok 2017 splnili. Z celkového počtu 33 235 veřejných funkcionářů to ovšem k 30. červnu neučinilo 24 621 osob, z toho 17 718 komunálních politiků. Čísla zveřejnilo ministerstvo spravedlnosti, které centrální registr spravuje. Resort začne v září oznamovat všechny případy porušení zákona o střetu zájmů. Hříšníkům lze udělit pokutu do výše 50 tisíc korun, takže kdyby dotčené osoby svoji povinnost nesplnily, mohly by příslušné orgány získat až 1,2 miliardy korun.

Trest závazek neruší

„Správním orgánem, kterému bude ministerstvo oznamovat zmiňované osoby, je úřad obce s rozšířenou působností podle místa trvalého bydliště,“ upřesnil mluvčí resortu spravedlnosti Vladimír Řepka. Ten pak může zahájit přestupkové řízení. Ani uložený správní trest však nezbavuje veřejného funkcionáře povinnosti původní oznámení učinit.

Naprostá většina údajů o majetkových poměrech politiků nadále zůstává veřejná a až na úzkou skupinu vedoucích činitelů bezpečnostních složek či justičních funkcionářů je přístupná všem občanům.

Své příjmy, majetek, výhody i závazky musejí odhalit poté, co se ujmou funkce a každoročně sdělovat případné změny.