"Hlavním cílem návrhu je posílení nezávislosti státních zástupců na eventuálních tlacích a politických vlivech," napsali předkladatelé v čele s Dominikem Ferim v důvodové zprávě. Předlohu nejprve posoudí vláda. Rozhodnou o ní zákonodárci.

Nejvyššího státního zástupce by vláda jmenovala podle navrhované novely na deset let. Stejný člověk by funkci nemohl vykonávat opakovaně. Funkční období vrchních, krajských a okresních státních zástupců by bylo sedmileté.

Nemohli by působit u stejného zastupitelství dvakrát po sobě. Předloha by rovněž zakotvila kvalifikační požadavky pro tyto žalobce. Náměstky vedoucích žalobců by jmenoval místo ministra spravedlnosti nejvyšší státní zástupce.

Vedoucí státní zástupci by mohli být odvoláni podle předlohy pouze rozhodnutím kárného soudu v kárném řízení pro závažné porušení svých povinnosti. Nyní může nejvyššího státního zástupce odvolat vláda bez uvedení důvodu, ostatní vedoucí státní zástupce pak ministr spravedlnosti pro závažné porušení povinností.

V přechodných ustanoveních novela mimo jiné stanoví, že vedoucím státním zástupcům jmenovaným do konce roku 2008 by funkční období skončilo za čtyři roky od nabytí účinnosti předlohy. Účinnost se předpokládá od ledna příštího roku. Žalobcům jmenovaným do vedoucích funkcí mezi léty 2009 a 2018 by stanovené funkční období dnem účinnosti novely započalo. Týkalo by se to i nejvyššího státního zástupce Pavla Zemana, který byl do jmenován v roce 2010 a funkce se ujal od ledna 2011.

V jednom ustanovení předlohy nesouhlasí text samotné novely s doprovodným vyznačením změn zákona. V nich se uvádí, že nejvyššího státního zástupce by jmenoval na deset let prezident na návrh vlády. Feri uvedl, že nepřesnost opraví.