Podle nich by se doba rodičovské dovolené nepočítala do řádné délky studia. Studující matky by tak neplatily za případné prodloužení studií. I při přerušení studia by jim pak zůstávaly studentské výhody. S návrhem přišla šéfka sněmovního školského výboru Anna Putnová a předseda poslanců TOP 09 a Starostů Petr Gazdík. Pokud návrh uspěje, začnou změny platit příští rok.

„Doba přerušení po uznanou dobu rodičovství se nezapočítává do celkové doby přerušení studia,“ stojí v návrhu s tím, že délka rodičovské dovolené se nezapočítává ani do maximální možné délky studia. Pokud totiž kdokoliv studuje o více než rok nad stanovenou dobu, musí si další prodloužení platit. Poplatky se přitom mohou pohybovat v řádu desetitisíců za semestr. Studující matky sice nyní mohou školu přerušit, ale ztrácejí tím status studentky a výhody s tím spojené.

Zachované studentské výhody

„Změna zachovává ony studentské výhody matkám, jejichž studium je přerušeno, v době, po kterou by jinak trvala jejich mateřská nebo rodičovská, a to s cílem motivovat ženy vysokoškolačky mít v době studií děti,“ uvádí návrh.

Škola by také měla stanovit podmínky, za nichž by se studující matka mohla znovu zapsat ke studiu dřív, než na jakou dobu školu přerušila. „Tím je rodičům poskytnuta možnost pokračovat ve studiu, jakmile naznají, že již přerušení není nezbytné. Nemusí se tak obávat, že jakmile studium přeruší na celou nárokovou dobu, automaticky tím oddálí úspěšné ukončení svého studia o tři roky,“ navrhují poslanci TOP 09.

Proti by zřejmě nebyla ani ČSSD. „Pokud tady takový návrh bude, dokážu si jeho podporu představit,“ řekl deníku Právo poslanec Jeroným Tejc.

Studentka-matka, která nikdy dřív nepracovala, nemá nárok na pěněžitou pomoc v mateřství, nemůže si ani zvolit rychlost čerpání rodičovského příspěvku. Po dobu devíti měsíců má nárok na příspěvek 7600 korun a následně ve výši 3800 korun.

Změny navrhuje TOP 09 od roku 2013, univerzity budou do té doby muset upravit své vnitřní předpisy. Novinka by neměla státní kasu výrazněji zatížit. V současné době totiž na univerzitách studuje na tisíc vysokoškolaček sedm studentek-matek.