Marek Semerád zaslal do redakce Kolínského deníku tento text:

Otevřený dopis panu ing. Mirku Topolánkovi, předsedovi vlády ČR

Je mi za Vás hanba, pane Topolánku!

Vpátek 4. ledna 2008 jsem si přečetl rozhovor, který jste poskytl Hospodářským novinám, a který byl vtomto deníku otištěn na desáté straně. Vtomto interview mimo jiné uvádíte: „Češi obvykle všechno vidí negativně, a když kněčemu dojde PODĚLAJÍ SE“. Váš výrok se mě hluboce dotkl. Celá věc je však o to horší, že Vy, jako jeho autor, zastáváte vrámci ústavního systému naší země jedno znejodpovědnějších míst. Jak můžete reprezentovat národ, o němž máte tak nevalné mínění?

Vsouvislosti svaším posledním výrokem jsou zarážející i vaše předchozí prohlášení. Mám tím na mysli německé heslo, jež jste citoval, „Es kommt der Tag“ (přijde den), a které neblaze proslulo jako pokřik sudetoněmeckých henleinovců usilujících ve třicátých letech 20. století o rozbití Československa. Podobným příkladem je výrok vašeho přítele Mgr. Marka Dalíka, vkterém se co do nepopularity srovnává sněmeckým válečným zločincem a tajemníkem Adolfa Hitlera Martinem Bormanem.

Váš názor zposledního pátku je však nejhloupější. Jako historik vím, že takovéto hodnocení českého národa je úplně nepravdivé. Ostatně, který národ můžeme takto zjednodušeně oznámkovat? Prezident republiky se ve svém novoročním projevu zmínil o osudovosti osmiček vnašich novodobých dějinách. Na usvědčení nepravdivosti vašeho výroku by stačilo stručné připomenutí statečnosti a odvážnosti našich předků vkaždém takovémto osmičkovém roce. Nebo Vám nic neříká odvaha českých legionářů zprvní světové války? Statečně a příkladně provedená mobilizace československé armády vroce 1938, která chtěla – třeba sama spodporou obyčejných Čechů a Slováků - bojovat proti Hitlerovi a nakonec nebojovala jen vdůsledků politického rozhodnutí tehdejšího prezidenta a vlády? Znáte alespoň některé ztisíců osudů odvážných domácích či zahraničních odbojářů, kteří se postavili proti nacistické tyranii? Odkud čerpáte odvahu poplivat hrdinské činy českého národa? Nerozumím Vám.

Jelikož zastáváte odpovědný úřad předsedy vlády ČR – tedy země, vkteré jsou Češi absolutní majoritou – nelze vaše hloupé a pravděpodobně i trestné výroky jakkoliv omluvit či přejít. Na to, že za spoustu politiků se musím stydět jsem si již – bohužel – zvykl. Na neprofesionální, nevlastenecké a hloupé štěky předsedy vlády mé země si však již zvykat nehodlám.

Žádám Vás tedy, abyste se za výrok, který byl vpátek 4. ledna 2008 otištěn vHospodářských novinách omluvil, a to do 30 dnů od doručení tohoto dopisu. Vopačném případě budu omluvu vymáhat soudní cestou, a to formou občanské žaloby.

Na závěr snad jen noticku. Vdeváté třídě Základní školy učím dějepis. Snažím se své žáky přivést khrdosti na naše národní dějiny. Dávám jím za příklad Jana Husa, Jiřího zPoděbrad, Františka Palackého nebo Tomáše G. Masaryka. Myslím si, že je důležité, aby vdnešní sjednocené Evropě nezapomněli odkud pochází, neboť, jak řekl klasik, jen národ sbohatou minulostí může mít také bohatou a sebevědomou budoucnost. Velice Vám děkuji, pane Topolánku, že jste nejen mě, ale všem učitelům dějepisu, jejich poslání svým vlastním příkladem tak ulehčil!

Mgr. Marek Semerád

historik, starosta městyse Cerhenice